Vitamíny bez cenzury

Přepočty jednotek u vitamínů rozpustných v tucích

V souvislosti s vitaminy rozpustnými v tucích je vhodné si také připomenout používání jednotek, udávající množství těchto vitaminů. Je možné používání jednak hmotnostních jednotek (g, mg, µg) nebo také tzv. mezinárodních jednotek (IU = International Units; MJ = Mezinárodní jednotka).

VITAMIN A

1 MJ vitaminu A = 0,300 μg all-trans retinolu
                           = 0,344 μg all-trans-retinol acetátu
                           = 0,550 μg all-trans-retinol palmitátu
1 IU vitaminu A  = 0,3 μg retinolu = 0,6 μg beta-karotenu
1 RE (retinol ekvivalent) = 1 μg retinolu = 6 μg beta-karotenu

VITAMIN D

1 μg = 40 IU

VITAMIN E

1 mg dl-α-tokoferolacetátu = 1 IU
1 mg d-α-tokoferol = 0,92 IU
1 mg dl-α-tokoferol = 0,68 IU
1 mg d-α-tokoferolacetát = 1,36 IU
1 mg d-α-tokoferolsukcinátu = 1,31 IU

 

 

 

 

 

 

Z hlediska biologické účinnosti

1 IU d-α-tokoferolacetátu = 2 IU dl-α-tokoferolu
1 IU d-α-tokoferolacetátu = 1,4783 IU d-α-tokoferolu
1 IU d-α-tokoferolacetátu = 1,36 IU dl-α-tokoferolacetátu
1 IU d-α-tokoferolacetátu = 1,038 IU d-α-tokoferolsukcinátu

Z hlediska chemického

1 mg α-tokoferolu = 1,098 mg α-tokoferolacetátu
1 mg α-tokoferolu = 1,232 mg α-tokoferolacidsukcinátu
1 mg α-tokoferolu = 1,288 mg α-tokoferolfosfátu
1 mg α-tokoferolu = 1,244 mg α-tokoferolnicotinátu