Vitamíny bez cenzury

Fluor – stavební kámen zubní skloviny

Caj.jpg

Věděli jste, že fluor působí proti vzniku zubního kazu?

Základní informace

Fluor patří mezi stopové prvky a společně s vápníkem, hořčíkemfosforem je složkou tzv. tvrdých tkání, což jsou například kosti nebo zuby. Flor je důležitou složkou zubní skloviny. V organismu člověka se nachází asi 2–6 gramů fluoru. V lidském organismu se však nenachází jako samostatný prvek, ale jen ve formě sloučenin – fluorid sodný nebo fluorid draselný.

Funkce v organismu člověka

Fluor má pro organismus velmi důležitý kariostatický účinek, což znamená, že působí proti vzniku zubního kazu. Fluor se do zubní skloviny zabudovává ve formě hydroxyapatitu, který dává zubní sklovině vyšší odolnost vůči kyselinám, obsaženým v potravě a nápojích. Další důležitou vlastností fluoru je to, že je povrchově aktivní, což brání v činnosti bakteriálním enzymům. Fluor dále podporuje remineralizaci zubní skloviny a naopak brání její demineralizaci. Jinými slovy fluor napomáhá a usnadňuje vstupu vápníku a fosforu do zubní skloviny. Právě kvůli tomuto jevu se doporučuje používání zubních past s fluorem.

Obsah fluoru v zubech je dán stavem zásobení organismu v období tvorby zubů a z tohoto důvodu je velmi důležité adekvátní zásobení fluorem především:

 • v těhotenství,
 • v období vývoje zubů.

Fluor má důležitý vliv také na ukládání vápníku do kostí. Fluor stimuluje činnost buněk zvaných osteoblasty. Jejich hlavní funkcí je transport vápníku do kostí.  

Doporučený denní příjem

Dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 225/2008 Sb. je doporučená denní dávka (DDD) fluoridů 3,5 mg.

Doporučené denní dávky vitaminů a minerálních látek se vztahují na celkový denní příjem vitaminů a minerálních látek. Za zdroj vitaminů a minerálních látek lze považovat doplňky stravy s obsahem alespoň významného množství vitaminů a minerálních látek, za které se považuje nejméně 15 % z hodnot doporučených denních dávek, které je obsaženo ve 100 g nebo 100 ml nebo v jednom balení, pokud toto balení obsahuje jednu porci.

Doporučení pro ČR jsou dána mimo jiné profylaxí (konkrétní ochrana před určitou nemocí) zubního kazu a jeho hodnota je udávána pro jednotlivé věkové kategorie takto:

 • 0–6 měsíců: 0,25 mg/den
 • 6–12 měsíců: 0,5 mg/den
 • 1–3 roky: 0,8 mg/den
 • 3–8 let: 1,1 mg/den
 • Dospělí:
  • muži 3,8 mg/den
  • ženy 3,1 mg/den

Skutečný denní příjem je ale v průměru podstatně nižší, u dospělé populace se udávají hodnoty méně než 0,5 mg/den. Tato situace je v některých zemích řešena fluoridací pitné vody (v množství 0,5 – 1,5 mg/l) nebo fluoridací kuchyňské soli (společně s jodidací). Toto řešení ovšem v současnosti není využíváno v České republice. Přirozeným zdrojem fluoru jsou mořští živočichové a listy čajovníku.

Projevy nedostatku

Při testování na pokusných hlodavcích se nedostatek fluoru projevoval poruchami růstu. Tento jev však u člověka nikdy nebyl pozorován a prokázán. Toto zjištění, společně se skutečností, že tvorba zubního kazu sama o sobě není vyvolána nedostatkem fluoru, vedla ke zpochybnění esenciality tohoto prvku. Na druhé straně je však důležitý vliv fluoru na ukládání vápníku v kostech. Mechanismus tohoto účinku je podrobněji rozepsán v kapitole Funkce v organismu člověka.

Nejdůležitější přírodní zdroje

V rámci běžné stravy jsou dobrými zdroji fluoru ryby a čaj. Obecné doporučení v rámci zdravé výživy ohledně zvýšení konzumace ryb platí i s ohledem na obsah fluoru. V mnoha částech světa je běžná výše zmíněná fluoridace pitné vody – poté je pitná voda nejvýznamnějším zdrojem fluoru.

Toxicita

Naopak za nadměrný příjem můžeme označit dlouhodobý příjem nad 0,5 mg/kg tělesné hmotnosti za den. Zejména u dětí, v období vývoje zubů (0–8 let), může mít za následek poškození zubů ve formě skvrn na sklovině nebo proužků až jamek na zubní sklovině. Toto onemocnění se označuje jako fluoróza. Bezpečný příjem u dospělých osob je 4 mg/den. Příjem nad 10 mg/den vede k:

 • fluoróze zubní skloviny – projevuje se jako skvrny, proužky nebo jamky na zubní sklovině,
 • fluoróze skeletu – deformace kostí a kloubů, snížení pohyblivosti,
 • osteoporóze – vznik v důsledku proliferace osteoblastů,
 • neurologickým poruchám – silné bolesti v důsledku utlačování nervů.
 • poškození ledvin

Pokud jde o akutní toxicitu (po jednorázovém nadměrném příjmu fluoru), letální (smrtelná) dávka je 5–10 gramů – pro dospělého člověka.

Schválená zdravotní tvrzení

Dle aktuálního seznamu schválených zdravotních tvrzení, který vydal EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin) je možné pro fluorid používat následující tvrzení.

Fluorid přispívá k zachování mineralizace zubů.

Zajímavosti

Fluor se absorbuje v horní část trávicího traktu a to z vody nebo zubní pasty s vysokou účinností, asi 75 – 90 %. Ale účinnost absorbce se velmi snižuje, pokud v přijaté potravě je současně obsažen vápník (například v mléku). Potom je účinnost abrorbce jen kolem 25 %. Po absorbci je fluor obsažen v krevní plazmě v koncentraci asi 0,1 až 0,8 mg/l a je vylučován ve slinách v koncentraci asi 0,1 až 0,3 mg/l. Následně se dostává do kostí, resp. rostoucích zubů, kde se ukládá.

 

--- konec článku ---