Vitamíny bez cenzury

Mangan – pro správné fungování celého organismu

Avokado.jpg

Věděli jste, že nejlepším přírodním zdrojem manganu jsou ořechy, semena, avokádo, mořské řasy nebo luštěniny?

Základní informace

Mangan je v lidském organismu přítomné v menším množství v porovnání s ostatními prvky, u dospělého člověka asi v množství 10–20 mg. Nejvíce manganu je obsaženo v kostech, játrech a ledvinách. Většina dosud známých informací o funkci a metabolismu manganu v lidském organismu je odvozena z výsledků pokusných studií, prováděných na pokusných zvířatech. Když se tyto informace vztáhnou na fungování lidského organismu, ve výsledku se mangan jeví jako velmi důležitý prvek s celou řadou nezastupitelných funkcí, i přesto, že je v lidském organismu obsažen v poměrně malém množství v porovnání s jinými prvky.

Funkce v organismu člověka

Mangan zastává v lidském organismu celou řadu funkcí, které se týkají především následujících oblastí:

 • metabolismus,
 • růst, vývoj a reparační (opravné) mechanismy,
 • nervový systém,
 • imunitní systém,
 • glukózová tolerance.

Pravděpodobně jedna z nejznámějších funkcí manganu je jeho účast v mnoha enzymových systémech. Bez přítomnosti manganu by nemohla správně fungovat celá řada enzymů, které zabezpečují mnoho různorodých funkcí v celém lidském organismu, včetně metabolismu tuků, bílkovin a sacharidů.

Mangan je nezbytně nutný pro správný růst a vývoj organismu, pro reparační neboli opravné mechanismy v organismu, které zajišťují například obnovu kostní nebo pojivové tkáně. Ze studií vyplývá, že nízký obsah manganu může mít souvislost s vrozenými vývojovými vadami u novorozenců (například deformace kostí nebo rozštěpy). Mangan je důležitý také pro udržování správné stavby kostní hmoty u žen v menopauze.

Další důležitou funkcí manganu je zabezpečení správné nervové funkce. Podle studií provedených na modelových zvířatech bylo například zjištěno, že pokud byla pokusná zvířata krmena dietou deficitní na mangan (mangan neobsahovala) vykazovala zvýšenou náchylnost ke křečím, což je typický projev postižení nervové tkáně. Podle studie prováděné na dětech, nedostatečné zásobení organismu manganem může zvýšit tendenci k opětovnému vyvolání epileptických záchvatů u vyléčených pacientů.

Na základě výsledků pokusných studií bylo také zjištěno, že mangan má důležitou roli v imunitním systému. Reakce protilátek a aktivita bílých krvinek (ochraňují organismus před útoky cizorodých látek – bakterií, virů, nebo kvasinek), které jsou součástí imunitního systému, jsou stimulovány právě manganem. Navíc je mangan součástí důležitého enzymu – superoxiddismutáza (SOD), který se součástí antioxidačního systému. Tento enzym funguje jako účinný tzv. pohlcovač volných radikálů, které jsou ve zvýšeném množství dávány do souvislosti s buněčnými poruchami. Pro správnou funkci celého organismu je nezbytně nutné udržovat vyrovnanou hladinu mezi obsahem antioxidantů a volných radikálů v lidském organismu.

Z mnoha studií vyplývá, že mangan má také důležitou úlohu při glukózové toleranci. V jedné studii na pokusných zvířatech byla zvířatům podávána glukóza a byla zjišťována reakce jejich organismu ve formě měření hladiny insulinu v jejich krvi. Glukóza, která byla podávána zvířatům, která byla krmena dietou deficitní na mangan, vyvolala produkci inzulinu 76 % ve srovnání s produkcí 63 % u zvířat, která byla krmena dietou obsahující dostatečné množství manganu. Byl také zjištěn zajímavý vliv orálního (ústního) podávání manganu ve formě doplňku stravy u pacientů, kteří nereagují na insulin (porucha metabolismu sacharidů). U těchto pacientů došlo k signifikantnímu (značnému) snížení glykémie (hladina krevní glukózy) při podávání suplementu manganu v porovnání s dietou bez suplementace manganem. Výsledky těchto studií mohou být velmi důležité a zajímavé především pro pacienty s poruchami metabolismu sacharidů, včetně osob trpících onemocněním Diebettes mellitus (lidově zvaná jako cukrovka).

Automatický překlad do češtiny k dispozici (návod pro nastavení)
Zdroj: www.youtube.com

Doporučený denní příjem

Dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 225/2008 Sb. je doporučená denní dávka (DDD) manganu 2 mg.

Doporučené denní dávky vitaminů a minerálních látek se vztahují na celkový denní příjem vitaminů a minerálních látek. Za zdroj vitaminů a minerálních látek lze považovat doplňky stravy s obsahem alespoň významného množství vitaminů a minerálních látek, za které se považuje nejméně 15 % z hodnot doporučených denních dávek, které je obsaženo ve 100 g nebo 100 ml nebo v jednom balení, pokud toto balení obsahuje jednu porci.

Projevy nedostatku

Nedostatek manganu se v organismu projevuje:

 • poškozením skeletu s následnou poruchou růstu,
 • poruchami reprodukce – rozmnožování,
 • neurologickými poruchami,
 • oxidačním stresem v důsledku nedostatečné funkce ochranného antioxidačního systému.

Nejdůležitější přírodní zdroje

Mezi nejlepší přírodní zdroje patří ořechy a semena –například lískové a pekanové ořechy, dále avokádo, mořské řasy, luštěniny nebo celozrnné obiloviny. Všeobecně můžeme říci, že většina ovoce a zeleniny obsahuje velmi málo manganu. Rafinovaná mouka (vymletá) obsahuje jen minimální obsah manganu, protože v procesu vymílání mouky dochází ke ztrátám až 73 % z původního obsahu manganu v zrnech. Jedním z účinných řešení tohoto problému je fortifikace neboli obohacování rafinované mouky o tento i ostatní deficitní minerály.

Toxicita

Pokud je mangan přijímán ve formě potravin, fortifikovaných potravin nebo doplňků stravy, je jeho toxicita velmi nízká. To je způsobeno jeho špatnou absorpcí v trávicím traktu. Avšak vysoká toxicita manganu se vyskytuje při inhalaci, pokud se mangan vyskytuje ve formě oxidu manganatého ve vzduchu. V takovém případě i krátká expozice organismu může způsobit psychiatrické potíže a nervové poruchy. Toxické působení manganu se může vyskytnout také jako následek kontaminace podzemní vody manganem.

Schválená zdravotní tvrzení

Dle aktuálního seznamu schválených zdravotních tvrzení, který vydal EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin) je možné pro mangan používat následující tvrzení.

Mangan přispívá k:

 • normálnímu energetickému metabolismu,
 • udržení normálního stavu kostí,
 • normální tvorbě pojivových tkání,
 • ochraně buněk před oxidativním stresem.

Zajímavosti

Všeobecně můžeme říci, že mangan obsažen v potravinách se v lidském trávicím traktu velmi těžko vstřebává. Na základě různých experimentů bylo zjištěno, že fytáty, které jsou obsaženy například v celých zrnech a celozrnných moukách, interferují s absorbcí manganu a znemožňují ji. Na druhou stranu tento jev byl potvrzen pouze při extrémně vysokém příjmu vlákniny, který je při běžné stravě nepravděpodobný.

Vstřebávání manganu omezuje současný vysoký příjem vápníkufosforu.

 

--- konec článku ---