Vitamíny bez cenzury

Beta glukany – tradiční podpora celkového zdraví

BetaGlukany_2.jpg

Věděli jste, že beta glukany podporují správnou funkci imunitního systému a stimulují přirozenou obranyschopnost? Nedávná studie sledovala vliv pravidelného užívání hlívy ústřičné na zdraví dětí, které často trpí infekcemi dýchycích cest. U dětí se celkově snížila nemocnost a u 36 % dětí nedošlo k onemocnění během roků vůbec. Krevní testy ukázaly zvýšené počty imunitních buněk při dlouhodobém užívání hlívy ústřičné, což je nutné pro správnou funkci imunity.

Základní informace

Jak už nám samotný název „glukan“ napovídá, jedná se o sloučeniny, které jsou z chemického hlediska odvozeny od glukózy. Jedná se o polymery glukózy – to znamená, že je mnoho glukózových jednotek spojeno do jednoho dlouhého řetězce. V přírodě se glukany vyskytují v nejrůznějších konfiguracích, které se vzájemně liší uspořádáním řetězce.

Dle chemické struktury rozlišujeme alfa glukanybeta glukany (na základě typu O-glykosidické vazby). Pro názornost přikládám rozdělení glukanů (následující článek se bude věnovat jen beta glukanům).

K alfa glukanům (α-glukanům) patří:

 • dextran - α-1,6-glukan,
 • glykogen - α-1,4- a α-1,6-glukan ,
 • pululan - α-1,4- a α-1,6-glukan,
 • škrob - α-1,4- a α-1,6-glukan.

K beta glukanům (β-glukanům) patří:

 • celulóza – β-1,4-glukan,
 • kurdlan – β-1,3-glukan,
 • laminarin – β-1,3- a β-1,6-glukan,
 • chrysolaminaran – β-1,3-glukan,
 • lentinan – β-1,3- a β-1,6-glukan z houby Lentinus edodes,
 • lichenin – β-1,3- a β-1,4-glukan,
 • pleuran – β-1,3- a β-1,6-glukan původem z hlívy ústřičné (Pleurotus ostreatus),
 • zymosan – β-1,3-glukan.

Největší biologickou aktivitu mají ty glukany, které mají základní řetězec tvořený z molekul glukózy spojených v pozici 1, 3 a postranní glukózové řetězce připojené v pozici 1, 6. Takový glukan pak zjednodušeně nazýváme beta glukan nebo také ß-glukan.

Beta glukany mohou mít různý původ. Cereální beta glukany pochází z buněčných stěn a obalových vrstev obilných zrn – především z ječmene nebo ovsa. Obsah beta glukanů v zrnu se liší podle odrůdy a v nejvyšším množství se nachází v otrubách. Celkový obsah v zrnu se pohybuje asi okolo 4 až 10 %.

Velmi účinné beta glukany jsou produkovány některými bakteriemi, kvasinkami, plísněmi a vyššími houbami – např. hlíva ústřičná, Maitake, Hiratake nebo Shitake.  Dosud bylo vědecky potvrzeno, že nejvyšší biologickou aktivitu a účinky na lidské zdraví mají beta glukany z hub.

Zdroj: www.youtube.com

V Asii jsou tradičně beta glukany uctívány jako lék na dlouhověkost, srdeční choroby a rakovinu. Současné vědecké pokusy ukazují, že asijské houby (např. hlíva ústřičná nebo maitake) mají prokazatelný účinek v rámci prevence rakoviny, virových onemocnění, vysoké hladiny cholesterolu v krvi, shlukování krevních destiček a vysokého krevního tlaku.

Beta glukany jsou v zásadě rozpustné ve vodě (jejich rozpustnost závisí na jejich struktuře, která je závislá od jejich původu). Z fyziologického pohledu můžeme beta glukany klasifikovat jako rozpustnou vlákninu – v organismu člověka se chová podobně. 

Funkce v organismu člověka

Metabolismus beta glukanů v organismu probíhá následujícím způsobem. Po konzumaci glukanů procházejí tyto látky celým trávicím traktem – dutina ústní, jícen až do žaludku. Vzhledem k tomu, že glukany se chovají jako rozpustná vláknina, nejsou v žaludku štěpeny pomocí nízkého pH ani přítomnými enzymy. Glukany se dostávají až do tenkého střeva, kde aktivují makrofágy (buňky imunitního systému) Peyerových plaků. Makrofágy s beta glukany po aktivaci migrují do dalších orgánů v našem těle. Glukany a jejich fragmenty se následně uvolňují a jsou distribuovány dále po celém organismu. Opětovně jsou schopny se vázat na své receptory a aktivovat příslušné buňky.

Beta glukany mají celou řadu pozitivních účinků na naše zdraví:

 • imunomodulační účinky (podpora imunitního systému) 

Beta glukany mají schopnost vzat se na specifické receptory buněk imunitního systému a tímto způsobem s nimi „komunikovat“. Výsledkem složitého procesu komunikace mezi beta glukany a buňkami imunitního systému je vysoce aktivní buňka, která ničí vše cizorodé a nepatřičné v organismu (od bakterií až po rakovinné buňky). 

 • podpora zvyšování krvetvorby

Podobný mechanismus probíhá i v případě zvyšování krvetvorby (například po radiaci nebo chemoterapii). Beta glukany procházejí našim trávicím traktem až do tenkého střeva, kde jsou pomocí makrofágů uvolňovány do tělního oběhu. Beta glukany a jejich fragmenty jsou zpětně vázány na receptory na buňkách kostní dřeně. Tímto způsobem dochází ke stimulaci funkce buněk k většímu dělení a tím ke zlepšení krvetvorby.

 • další účinky

Mnoho dalších účinků beta glukanů se prozatím studuje a zatím nejsou známy přesné mechanismy jejich fungování. Zde je jejich seznam:

 • snižování hladiny cholesterolu,
 • zabraňování nepříjemných účinků stresu,
 • zvýšení obranyschopnosti proti nachlazení a infekci (bakteriální i virové),
 • podpora celkové vitality organismu,
 • prevence onkologických onemocnění,
 • regulace hladiny krevního cukru (glykémie) – zejména u diabetických pacientů,
 • snížení alergických problémů,
 • snížení únavy u osob s vysokým fyzickým stresem (sportovci, fyzicky pracující lidé),
 • antioxidační působení – eliminace škodlivých účinků v případě nadbytku volných radikálů a eliminace oxidačního stresu,
 • zvětšování objemu tráveniny v žaludku a střevech,
 • vytváření viskózního roztoku, který zpomaluje vyprazdňování žaludku a prodlužuje tak pocit nasycení,
 • protikvasinkové (antimykotické) účinky,
 • podpora léčby chronického únavového syndromu,
 • protizánětlivé působení,
 • hepatoprotektivní působení – působí jako ochrana jater.

Historie

V Asijských státech byly beta glukany využívány jako podpůrný prostředek pro udržení pevného zdraví od nepaměti. V Evropě a Americe se jejich účinky začali vědecky zkoumat až mnohem později.

První vědecké zprávy a důkazy o biologických účincích glukanů jsou staré jen asi 60 let. Důkladné studie o funkci a mechanismu účinků betaglukanů pocházejí z šedesátých let 20. století. Vědeckému výzkumu se tehdy věnovala skupina vědců z New Orleans.

Poprvé byly glukany objeveny jako součást zymozanu, což je hrubý extrakt buněčných stěn kvasinek. U zymozanu byly pozorovány zajímavé účinky na aktivaci a podporu funkce imunitního systému. Teprve později bylo zjištěno, že právě obsažený glukan je aktivní složkou zymozanu a je zodpovědný za jeho příznivé účinky na funkci imunitního systému. V osmdesátých letech 20. století došlo k obrovské vlně zájmu o přírodní imunostimulátory – přírodní látky, které jsou schopny stimulovat (povzbuzovat) imunitní systém. Beta glukany samozřejmě nemohly stát stranou, a tak zájem o ně je v současnosti po celém světě a můžeme říci, že je stále na vzestupu.

Imunomodulační účinky glukanů byly díky dlouholetým výzkumům a studiím detailně popsány, vysvětleny a charakterizovány. Tyto účinky byly ověřeny na celé řadě pokusných zvířat – od ryb, přes krevety, kuřata, myši, králíky, krysy, morčata, ovce, prasata až po koně a krávy. Imunostimulační účinky glukanů můžeme charakterizovat jako nejobecnější biologický účinek v rámci celé živočišné říše. Dosud nebyl nalezen ani jeden biologický druh, který by byl vůči stimulačním účinkům glukanů na imunitní systém rezistentní.

Doporučený denní příjem

Doporučený denní příjem beta glukanů není v současnosti legislativně stanoven, a proto je vždy nutné se u doplňků stravy řídit doporučeným denním dávkováním dle výrobce a u potravin se řídit všeobecnými výživovými doporučeními. 

Všeobecně doporučovaná dávka beta glukanů je většinou 100 až 200 mg beta glukanu denně pro zdravého dospělého člověka jako preventivní dávka. Jako terapeutická dávka pro nemocného člověka se většinou doporučuje dávka vyšší – až 500 mg denně. Vhodné je dlouhodobé užívání.

Nejdůležitější přírodní zdroje

V současnosti se ani vědecká komunita nedokáže shodnout na tom, jaký typ glukanů je nejlepší a nejúčinnější. Existuje mnoho protichůdných názorů, které jsou založeny ať už na vědeckých poznatcích nebo prastarých tradičních zkušenostech. Všeobecně můžeme říci, že na základě historických tradic se v západní civilizaci využívají více glukany izolované z kvasinek, zatímco ve východní civilizaci je tradiční sběr hub a jejich využívání. V západní civilizaci (myšleno Evropa a Amerika) má hlubokou tradici pečení chleba a vaření piva – proto zde byly vždy k dispozici pekařské (někdy označované také jako pivovarské) kvasinky Saccharomyces serevisiae. Na druhé straně v Číně a Japonsku je tradiční sběr hub, které se tradičně využívají v lidovém léčitelství již celá tisíciletí. Proto se v rámci východní kultury tradičně získávají gukany zejména z hub

Glukany všeobecně jsou dnes v zájmu mnoha vědeckých center. Intenzivní preklinický a klinický výzkum týkající se imunomodulačních vlastností glukanů je v současnosti prováděn po celém světě. Stále ne zcela přesně vyřešenou otázkou zůstává, který typ glukanu je nejlepší a nejúčinnější. Všeobecně můžeme říci, že glukany izolované z kvasinek mají oproti jiným typům několik základních výhod – jsou levnější, jejich zdroj je lépe definovatelný a mají vyšší biologickou aktivitu. Jednou z nejdůležitějších vlastností všech typů glukanů je však jejich čistota, technologie výroby a zpracování a kvalita vstupních surovin.

Využívané typy beta glukanů s jejich přírodními zdroji:

 • cereální beta glukany z ovesných nebo ječných zrn,
 • beta glukany izolované z kvasinek Saccharomyces serevisiae,
 • beta glukany izolované z vyšších hub,
  - hlíva ústřičná, někdy označovaná jako Hiratake (Pleurotus ostreatus),
  - Shiitake (česky houževnatec jedlý, Lentinula edodes),
  - Maitake (česky trstnatec upenitý, Grifola frondou),
  - Reishi (česky lesklokorka lesklá, Ganoderma lucidum),
  - Hericium (česky korálovec ježatý, Hericium erinaceus),
  - Cordyceps (česky Housenice čínská, Cordyceps sinensis nebo  Ophiocordyceps sinensis),
  - Polyporus (česky Choroš oříš, Polyporus umbellatus).

Toxicita

Nejsou známé žádné vedlejší účinky nebo interakce s jinými léky, doplňky stravy nebo léčivými rostlinami. Ve výjimečných případech je možná alergická reakce. Pokud se po užívání beta glukanů vyskytnou jakékoliv neobvyklé reakce, přestaňte přípravek užívat a poraďte se se svým ošetřujícím lékařem nebo lékárníkem. Při běžném užívání beta glukanů dle doporučení výrobce není možné, aby došlo k předávkování. 

Schválená zdravotní tvrzení

Dle současně platné legislativy je schváleno následující zdravotní tvrzení týkající se beta glukanů:

Ovesný beta-glukan snižuje hladinu cholesterolu v krvi. Vysoká hladina cholesterolu je rizikovým faktorem srdečně-cévních onemocnění. Tvrzení lze použít, pokud potravina obsahuje alespoň 1 g beta glukanu v porci. Kromě toho by spotřebitel měl být informován o tom, že příznivého efektu se dosáhne při denním příjmu 3 g beta-glukanu.

Zajímavosti

Účinky beta glukanů se podpoří současným užíváním vitaminu C.

Jak vybrat kvalitní beta glukan v doplňku stravy?

V současnosti je na našem trhu velmi široké spektrum doplňků stravy s obsahem beta glukanů. Někdy je však velmi náročné a složité odlišit od sebe kvalitní a nekvalitní přípravky. Přinášíme Vám přehled, na co se při výběru kvalitního doplňku stravy zaměřit. Zaměříme se pouze na betaglukany čistě přírodní. 

 1. Doporučená denní dávka
  Přesně uvedený obsah standardizovaného beta glukanu je pro spotřebitele nejdůležitější informace, podle které se může orientovat, aby vybral kvalitní doplněk stravy. Doporučená denní dávka z preventivního hlediska by měla být 100 až 200 mg standardizovaného betaglukanu denně pro zdravého dospělého člověka. Při onemocnění by měla být terapeutická dávka vyšší – uvádí se až 500 mg standardizovaného betaglukanu denně pro dospělého člověka. 
   
 2. Čistota
  Čistota použitého betaglukanu je velmi důležitá a stále je často opomíjená. Za kvalitní betaglukan můžeme považovat ten, který má čistotu minimálně 70 %. Platí zde jednoduchá nepřímá úměra: čím více nečistot, tím menší účinnost.
   
 3. Zdroj
  Dnes již na základě vědeckých studií víme, že zdroj betaglukanu není tou nejpodstatnější záležitostí v terapii beta glukany. Pokud se jedná o kvalitní, dostatečně vyčištěný betaglukan v dostatečném množství, nezáleží na tom, z jakého je zdroje (z hub, kvasinek, mořských řas nebo obilí). Účinky jsou relativně stejné. Všeobecně můžeme tvrdit, že pro Evropany je z genetického a historického pohledu nejblíže betaglukan z kvasinek, protože v této oblasti je tradiční pečení chleba a výroba piva. Naproti tomu v Asijských zemích je tradiční sběr a využívání hub, a proto je využití betaglukanů z hub pro asiaty přijatelnější.
   
 4. Klinické zkoušky, testy
  Pokud hledáte seriózního výrobce beta glukanů, zaměřte se na to, zda uvádí klinické zkoušky nebo publikace, ve kterých popisuje experimenty na zdroj použitého betaglukanu. Naopak nesmyslný text o všemocných účincích betaglukanů je pro spotřebitele varováním. Je důležité si uvědomit, že beta glukany jsou účinné, ale nejsou zázrakem, který vyléčí všechny nemoci na světě!

 

--- konec článku ---