Vitamíny bez cenzury

Jetel luční – nejen čtyřlístek pro štěstí

Jetel.jpg

Věděli jste, že dávná tradice říká, že pěstování jetele mělo ochránit dané území od zlých duchů? Ze stejného období pochází i magická síla jetelového čtyřlístku, který podle tradice přináší štěstí. V současnosti se však využívá zejména jako zemědělská plodina a zajímavá léčivá bylina s celou řadou účinků na naše zdraví.

Základní informace

Jetel luční, latinsky Trifolium pratense, je vytrvalá bylina z čeledi bobovitých, která je někdy nesprávně nazývána jetel červený. Jedná se o špatný překlad z cizího jazyka. Latinské jméno označuje typický trojlístek jeho listů. Lidově se jetel luční označuje jako stelina, milostná zelinka, jatel nebo listnačka. Jedná se o bylinu, která se hojně využívá v tradičním bylinářství již od nepaměti. Její účinky jsou například protizánětlivé, detoxikační, žlučopudné, podporují dobrý stav kostí, činnost srdce a komfort v období menopauzy. Drogou jetele lučního jsou květy.

Funkce v organismu člověka

Jetel luční využívali pro jeho léčivé vlastnosti naši předkové již od pradávna. Nejprve se sušené nebo čerstvé květy používaly zejména k úpravě chuti a vůně bylinných čajových směsí, současně s využíváním jeho léčebných účinků. Mezi obsažené účinné látky jetele patří fenoly, třísloviny, silice, flavonoidy, antokyany a vitamíny C a E. Později byl jetel zkoumán pro obsah přírodních látek, které jsou podobné ženskému hormonu estrogenu. Jedná se o souhrn látek, které se označují jako fytoestrogeny, které jsou svou chemickou strukturou podobné jako hormony estrogeny. Fytoestrogeny se řadí mezi takzvané nepravé hormony neboli xenohormony.

Fytoestrogeny se přirozeně v naší stravě objevují jen velmi zřídka a v malém množství. Obsahují je například sója, čočka, fazole nebo cizrna. Tyto potraviny podporují hormonální rovnováhu, a proto se doporučuje jejich pravidelná konzumace například během období klimakteria. U žen v období klimakteria dochází k poklesu hladiny pohlavních hormonů (estrogenů) v krvi, což může mít za následek nepříjemné potíže, jako jsou například návaly horka, nadměrné pocení, depresivní nálady a podobně. U žen s těmito problémy je velmi vhodná přírodní léčba s bylinami nebo potravinami, které obsahují přírodní fytoestrogeny. Kromě pozitivního působení na klimakterické potíže mají fytoestrogeny ještě mnoho dalších pozitivních účinků na náš organismus. Působí preventivně proti osteoporóze, mají antioxidační účinky, napomáhají k úpravě nepravidelného menstruačního krvácení nebo mohou mírně přispívat ke zlepšení nálady.

Navíc bylo zjištěno, že fytoestrogeny z lučního jetele jsou podstatně účinnější než z jiných zdrojů. Hlavním důvodem je to, že jetel obsahuje hned 4 izoflavony – účinné látky ze skupiny fytoestrogenů. Jedná se o genistein, daidzein, biochanin A a formononetin. Naproti tomu například sója obsahuje jen dva z nich – daidzein a genistein.

Fytoestrogeny působí v organismu různými mechanismy:

 • agonisticky – posílením účinků některých látek v organismu,
 • antagonisticky – blokováním účinků některých látek v organismu,
 • vlivem na aktivitu enzymů,
 • antioxidačně,
 • prostřednictvím interakce s receptory hormonů ovlivňují hospodaření s estrogeny.

Hormonální reakce způsobená fytoestrogeny závisí na jejich afinitě k oběma skupinám receptorů. V této souvislosti se o fytoestrogenech mluví jako o selektivních regulátorech receptorů estrogenů (SERM – Selective Estrogen Receptor Modulator). Účinek fytoestrogenů je mnohem menší než účinek pravých hormonů, mají aktivitu 100 až 1 000 krát nižší než estradiol. V těle však mohou být přítomny v koncentracích až 100 krát vyšších než endogenní estrogeny.

Nejznámější účinky jetele lučního:

 • přispívá k pohodlí v průběhu menopauzy,
 • zlepšuje metabolismus,
 • reguluje hladinu cholesterolu,
 • má detoxikační účinky,
 • má močopudné účinky,
 • podporuje správnou funkci lymfatického systému,
 • pomáhá při revmatismu,
 • podporuje zdraví našich kostí,
 • stimuluje zdravou funkci srdce a kardiovaskulárního systému,
 • napomáhá k udržení zdravého krevního tlaku,
 • urychluje hojení kožních problémů, ekzémů, akné a drobných ran,
 • podporuje léčbu při potížích s trávením – zvracení, průjem,
 • napomáhá při léčbě cukrovky,
 • napomáhá při léčbě zánětů horních cest dýchacích a při kašli.

Historie

Jetel byl využíván v tradičním bylinářství a léčitelství, ale v historickém pohledu má jetel luční své nejdůležitější postavení v zemědělství. Z historického pohledu je jetel plodinou, která změnila moderní zemědělství. Do 16. století byl jetel plodinou relativně neznámou a využívaly se jen jeho plané formy především k léčivým účelům. Od konce 16. století se však stal vedoucí rostlinou mezi zemědělskými plodinami v Evropě. Jetel byl označován za plodinu, která měla na civilizaci jako takovou větší vliv než brambory a mnohem větší vliv než jakákoli jiná pícnina.

Rozšířené využívání jetele začalo až po jeho domestikaci, která byla doprovázena řadou mutací. Na rozdíl od svých planě rostoucích předků vykazoval šlechtěný jetel bujnější růst, větší velikost a toleranci k nepříznivým klimatickým podmínkám. První zmínky o pěstování kultivovaného jetele lučního pocházení od středověkého botanika Alberta Magna. V knize De vegetabilibus z doby před rokem 1270 popisuje pole s jetelem takovým způsobem, že jde bezpochyby o jetel domestikovaný. Rozšíření domestikovaného jetele bylo nejmarkantnější v průběhu 16. a 17. století.

Rozdíl mezi planým a kultivovaným jetelem lučním byl zásadní. Zakladatel Dánské královské zemědělské akademie P. E. Lüders r. 1760 uvedl: „Planě rostoucí jetel („domácí“) nemůže být vůbec srovnáván se španělským (domestikovaná forma). Na rozdíl od něj roste mnohem pomaleji a nedorůstá do takové výšky.“ V roce 1763 neznámý autor popsal rozdíl mezi planým a kulturním jetelem takto: „Cizí jetel roste silně a porost je rovnoměrný, zatímco planý je od dávných časů keříčkového charakteru, kdy jsou rostliny rozmístěny tu a tam, na většině plochy vůbec nejsou. Cizí jetel poskytuje takovou produkci mléka a másla jako žádná jiná pícnina, čehož důkaz nám dává třikrát denně“ – krávy se tehdy dojily třikrát.

Nově kultivovaný jetel byl bezpochyby nejdůležitější zemědělskou inovací od starověku. Jetel poskytoval velmi vysokou produkci píce. Během krátké doby se pokusná políčka rozšířila na ohromné plochy jetele. Louky, které byly do té doby hlavním zdrojem píce, se staly zbytečnými a byly rozorávány. To vedlo k dalšímu nárůstu ploch jetele na úkor občin – společných obecních pastvin. Množství poutaného dusíku odpovídalo 50 kg na hektar orné půdy, což byl více než dvojnásobek množství dodávaného do systému před zavedením jetele. Současně se výrazně zvýšila produkce píce, odhadem na čtyřnásobné množství. Populace skotu v Dánsku se v letech 1770–1805 zvýšila o třetinu. Nejenže se nesnížila úroveň krmení, ale zvířata byla naopak krmena lépe než kdykoliv dříve. Výrazně stoupla produkce mléka i másla a na dvojnásobek vzrostla produkce obilovin – díky předplodinové hodnotě jetele a větší produkci hnoje. V krajině se najednou objevila v zelených a žlutých odstínech obilovin pestrá mozaika kvetoucích jetelových polí, kde nacházeli dostatek potravy i čmeláci a včely a zvýšila se tak i produkce medu.

V 18. století byla pole s jetelem velmi vychvalována. Například pravý luční holandský jetel bylo možno kosit pětkrát ročně a rostl dobře po dobu pěti let. V dalších zprávách se píše, že jetel téměř v každé seči dorůstal do výšky dvou stop. V soudobém tisku se psalo, že jetel díky svým mimořádným schopnostem „změnil danou oblast na nový biblický Kanaán, kde poteče mléko a med“. Na základě mnoha nezávislých zpráv o skvělých výnosech jetele v 18. století existuje důvod věřit, že prvních 50 generací kultivovaného jetele muselo představovat zlaté období.

Unikátní úspěch kultivovaného jetele byl nicméně také zdrojem jeho úpadku. Jeho popularita vedla ke zvýšení podílu na orné půdě až na 60 %, někde i na 70 % osevních ploch. To už bylo ale příliš mnoho a po řadě lokálních projevů nových chorob došlo v Dánsku po roce 1790 k všeobecnému selhávání jetele. Příčinou zkázy jetelových polí byly nejčastěji houba Sclerotinia trifoliorum (rakovina jetele) a stonková háďátka. To se po roce 1805 projevilo poklesem podílu jetele v osevních postupech a hledáním náhrady. Byla zkoušena vojtěška setá, vičenec ligrus, štírovník růžkatý, trávy a jiné druhy pícnin. Ačkoliv byl dříve jetel luční pěstován často na nadpolovičním podílu orné půdy, od této doby se jeho podíl snížil na 10–15 %.

Planá forma jetele lučního se odedávna vyskytovala v lučních porostech a dodnes je to nejčastější bobovitá rostlina v travních porostech ve střední Evropě.

První nákupy osiva kulturního jetele lučního na našem území jsou zaznamenány z roku 1738 na statcích hraběte Sweerts-Sporcka a doporučení jeho pěstění se objevuje již v roce 1730. A. Janda (1930) dokonce uvádí, že první jetel luční byl na našem území záměrně pěstován již r. 1712 na libochovickém panství.

Do padesátých let 20. století sloužila píce nejen pro produkci masa, mléka a vlny, ale také jako náhrada fosilních paliv v dopravě i v zemědělství, kdy koně a skot představovali hlavní zdroj tažné síly. Nedostatek píce byl pravidelně kompenzován zkrmováním obilné slámy, ale i té se často nedostávalo, což vedlo ke snížení hmotnosti skotu, jeho chronické podvýživě a nízké užitkovosti během celého středověku až po začátek 20. století.

Během uplynulých 20 let plochy jetele lučního na orné půdě v České republice výrazně poklesly. Souvisí to zejména s poklesem počtu skotu – současné stavy představují pouze 40 % oproti roku 1990. Plochy jetele lučního se zmenšily ještě výrazněji a dnes zaujímají ve srovnání se stejným rokem pouze 23 % – kvůli nárůstu ploch trvalých luk a pastvin. Zájem o pěstování jetelovin v celé Evropě vzrostl po roce 2002, kdy bylo zakázáno zkrmování masokostní moučky hospodářskými zvířaty a následkem toho vzrostla i cena bílkovinných krmiv rostlinného původu. Dalším důvodem pro zvýšený zájem o jeteloviny je úspora minerálních dusíkatých hnojiv, jejichž výroba je energeticky značně náročná. Na ploše 1 hektaru dokáže jetel luční pomocí hlízkových bakterií poutat až 300 kg dusíku za rok, což znamená úsporu 1200 kg emisí CO2. Pěstování jetelovin je velmi přínosné pro ekologicky hospodařící zemědělce, kteří nemohou používat minerální dusíkatá hnojiva a cení si vysokou produkci jetelovin a jejich schopnost zvyšovat úrodnost půdy.

Šlechtění jetele lučního je v České republice na vysoké úrovni a v současnosti je registrováno 33 českých odrůd z pěti pracovišť. Nové odrůdy se vyznačují vyšší vytrvalostí, což je spojeno s vyšší odolností vůči chorobám. Produkce osiva jetele lučního má u nás dlouhodobou tradici a většina je určena k exportu na trhy EU i do zámoří. Producenti osiva jetelovin se v současnosti potýkají zejména s nedostatkem opylovačů (blanokřídlého hmyzu) v krajině, což je dnes nejčastější limitující faktor pro dosahování rentabilní produkce semen jetele lučního.

Doporučený denní příjem

Jetel luční pro farmakologické a potravinářské využití je možné v současnosti pořídit v celé škále forem – čaje a čajové směsi, kapsle, tablety, tobolky, prášky, extrakty, tinktury a podobně. Důležité je zajímat se o kvalitu použité suroviny i formu zpracování, doporučuje se zaměřit se na kvalitní produkty od ověřených výrobců, které je možné zakoupit v lékárnách, bylinářstvích nebo ověřených prodejnách se zdravou výživou. Je důležité vždy se řídit doporučeným dávkováním dle výrobce.

Doporučené dávkování je vždy závislé od koncentrace jetele lučního nebo jeho extraktu v daném přípravku. Dle dostupných studií je zřejmé, že doporučená denní dávka isoflavonů ze sóji nebo z jetele, v rámci terapie klimakterických obtíží, je 90 až 300 mg za den. Vždy je velmi důležité brát v potaz konkrétní přípravek, jeho složení a doporučené dávkování dle výrobce. Doporučené dávkování se u jednotlivých přípravků může značně lišit, v závislosti na kvalitativním i kvantitativním obsahu účinných látek.

Výtažek z jetele lučního je v rámci terapie menopauzálních obtíží úspěšně kombinován například s vápníkem, hořčíkem nebo vitaminem D. Vyvarovat jeho užívání by se však měly ženy užívající tamoxifen, warfarin a nízkomolekulární hepariny.

Původ, výskyt a pěstování

Jetel luční, latinsky Trifolium pretense, je deset centimetrů až jeden metr vysoká, vytrvalá bylina z čeledi bobovitých. Drogou je květ, který je většinou tmavě růžové až růžovo fialové barvy. Doba květu je od května do října – to je i doba ideální pro sběr a sušení drogy. Bylina se nejčastěji vyskytuje na loukách a pastvinách.

Původním domovem této byliny je Evropa a sousedící části Asie a Afriky. Ve střední Evropě se začal jetel pěstovat v průběhu 19. století. Podrobný popis historie pěstování jetele naleznete v kapitole HISTORIE.

V současnosti se jetel s oblibou využívá v několika odvětvích lidské činnosti. V zemědělství je jetel oblíbenou pícninou. Je to díky tomu, že obsahuje bílkovinné a minerální látky, a proto je vyséván pro krmení dobytka. V osevních postupech má velký význam při zúrodňování půdy. Jetel má své nezastupitelné místo ve včelařství. Jedná se o vynikající nektarodárnou rostlinu. Druhový med z jetele lučního je vzácný. Včely jej mohu tvořit v suchých letech nebo z druhé seče jetele lučního. Je hnědě zbarvený, má výraznou vůni a příjemnou chuť a vytváří charakteristické hrubé krystaly. Nektar jetele lučního se obvykle stává součástí smíšených letních medů. Tradiční využití jetele je v bylinářství, léčitelství, medicíně i potravinářství.

Toxicita

Dlouhodobé užívání přípravků s obsahem jetele lučního, dle doporučeného denního dávkování výrobce je všeobecně považováno za vysoce bezpečné a bez možných negativních vedlejších účinků. Jedná se samozřejmě o individuální záležitost, a proto je nutný personifikovaný přístup. Potencionálně je možná alergická reakce.

Pokusné studie na zvířatech prokázaly potenciální toxické účinky při dlouhodobém a nadměrném užívání isoflavonů:

 • možnost vyvolání úmrtí plodu, předčasný porod nebo potrat,
 • obecné zhoršení reprodukčních schopností,
 • nedostatky ve vývoji embrya,
 • vliv na menstruační cyklus – pokles hladin luteinizačního hormonu a folikulostimulačního hormonu,
 • způsobení dočasné až trvalé neplodnosti,
 • vzestup feminizace,
 • vliv na funkci štítné žlázy.

Schválená zdravotní tvrzení

Dle aktuálního seznamu schválených zdravotních tvrzení, který vydal EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin) je možné pro jetel používat následující tvrzení.

Jetel luční (Trifolium pratense) podporuje:

 • menopauzální komfort,
 • normální stav kostí,
 • normální činnost srdce,
 • přirozenou funkci kardiovaskulárního systému,
 • udržení zdravého krevního tlaku.

Zajímavosti

Recept na jednoduchý léčivý jetelový čaj:

Suroviny:

2 a ½ lžíce čerstvého nebo sušeného jetele lučního (doporučujeme sbírat na čistých místech, ideálně ne ve městech nebo znečištěných oblastech nebo zakoupíme v kvalitním bylinářství, prodejně se zdravou výživou nebo v lékárně)

600 ml vroucí vody

Jetel luční zalijeme vroucí vodou, přikryjeme a necháme louhovat asi 20 minut. Poté čaj přecedíme.

Jetelový čaj má příjemnou chuť a můžeme jej používat vnitřně (k popíjení), zevně (na pokožku) nebo jako kloktadlo. Zevní použití se doporučuje především při ošetřování ekzémů, vyrážek nebo aknózní pleti. Postižená místa potíráme jetelovým výluhem a necháme působit, neomýváme. Čaj k popíjení je vhodný například při klimakterických potížích. Doporučuje se dlouhodobé a pravidelné užívání.

 

--- konec článku ---