Vitamíny bez cenzury

Magnolie – okrasná dřevina s překvapivým působením

Magnolie1.jpg

Věděli jste, že magnolie je známý okrasný strom s nádhernými květy, který má zároveň i velmi zajímavé účinky na lidský organismus? Aktivní látky magnolie, především honokiol a magnolol, mají významné anxiolytické účinky. Působí pozitivně při úzkostech, strachu, stresu nebo nespavosti.

Základní informace

Botanický rod Magnolia, česky označován jako šácholán, je zástupcem starobylé čeledi magnoliovitých neboli šácholanovitých (Magoliaceae). Jedná se o velmi rozsáhlý rod, který obsahuje asi 210 druhů. Rod Magnolia je pojmenován podle francouzského botanika Pierra Magnola. V roce 1703 poprvé popsal a pojmenoval tento strom z ostrova Martinik Charles Plumier. Na Martiniku byl původně strom označován názvem „talauma“.

Jedná se o nádherné a líbezně vonící keře až stromy, které se běžně vyskytují v parcích a zahradách. V našich podmínkách dorůstají většinou výšky okolo 4 až 6 metrů. Mají výrazné, exoticky vypadající květy, jejichž barva je od čistě bílé, až po smetanově světle žlutou nebo růžovou. Kvetou většinou od dubna do května. Magnolie se vyskytují na Zemi již déle než 100 milionů let.

V Evropě a Americe jsou magnolie nejznámější jako okrasné dřeviny, ale v Asii se tradičně využívají jako léčivá rostlina. Staletími a tradičním léčitelstvím ověřené účinky magnolie v posledních letech objevuje i věda, farmacie a moderní svět.

Funkce v organismu člověka

Především v tradičním asijském bylinářství a léčitelství se magnolie se odpradávna využívají pro celou řadu pozitivních účinků na lidské zdraví. Ve východní Asii je tento keř zdrojem velmi hojně využívané drogy saiboku-to a hange-koboku-to. Tyto drogy se tradičně využívají zejména jako mírné uklidňující prostředky a poprvé byly jejich účinky popsány již asi 100 let před naším letopočtem! Zdrojem drogy jsou především dva druhy – Magnolia officinalis (tradiční v Číně) a Magnolia objata (tradiční v Japonsku). Využívá se především usušená a rozdrcená kůra magnólie, kde se vyskytuje nejvyšší množství účinných aktivních látek. Z drogy se připravuje odvar, který má především anxiolytické účinky – působí proti strachu, úzkosti, stresu apod.

V léčitelství se využívají většinou listy a kůra magnolií, kde se nachází celá řada aktivních látek. Mezi nejznámější patří:

 • fenolické látky, zejména kyselina gallová – antimikrobiální a antioxidační účinky,
 • sennosidy A a B – přírodní látky s laxativním účinkem,
 • flavonoid naringin – preventivní kardiovaskulární a antioxidační účinek,
 • flavonoid hesperidin – antioxidační účinky,
 • emodin – přírodní látka s projímavým účinkem,
 • honokiol a magnolol – hlavní účinné látky s anxiolytickým účinkem.

Bylo prokázáno, že anxiolytický účinek honokiolu a magnololu je až 5000x silnější než účinek celé drogy saiboku-to. Jejich účinky jsou dokonce srovnatelné s účinky benzodiazepinů, což jsou psychoaktivní látky, které se využívají při léčbě strachu, paniky, úzkostí, nespavosti nebo abstinenčních příznaků. Benzodiazepiny mají však celou řadu vedlejších účinků a hrozí zde vysoké riziko vytvoření závislosti.

Řada experimentů na pokusných zvířatech i na zdravých dobrovolnících prokázala, že honokiol a magnalol nemají nežádoucí účinky, jako tomu je u benzadiazepinů. U obou látek byl navíc zjištěn i mírný tlumivý účinek na CNS, silné antioxidační schopnosti a velmi silný účinek na centrální myorelaxaci. Účinek obou látek na centrální nervový systém je velmi významný. Zvyšují vytváření neurotransmiteru acetylcholinu v mozku a podporují jeho uvolňování na nervových synapsích. Tímto mechanismem by se mohla posilovat a zlepšovat kognitivní funkce stárnoucího mozku. Některé klinické studie naznačují, že magnolie a její biologicky účinné látky by mohly být bezpečnými fytofarmaky v psychofarmakologii.

V posledních letech bylo prokázáno, že magnolie vykazuje protizánětlivé a protiastmatické účinky.

V Japonské studii byl podáván preparát Saiboku-to 112 pacientům s astmatem, kteří byli závislí na kortikosteroidech. U většiny pacientů došlo k významnému zlepšení onemocnění.

Jiná klinická studie studovala vliv podávání preparátu Saiboku-to 40 pacientům s těžkým bronchiálním astmatem po dobu 6 až 24 měsíců. U většiny pacientů bylo zaznamenáno prokazatelné zlepšení jejich klinického stavu a v průměru u 34 % z nich mohly být sníženy dávky kortikosteroidů.

Bronchiální (průduškové) astma je vyvoláno bronchospasmem – křečovitými stahy hladké svaloviny průdušek, zvýšením  cévní propustností a akumulaci bílých krvinek v dýchacím systému. Důležitou látkou pro vznik astmatu je destičkový aktivační faktor, označovaný jako PAF. Bylo zjištěno, že účinné látky v magnolii inhibují tento PAF a tímto mechanismem inhibují alergické a zánětlivé reakce v organismu.

Další zajímavou vlastností aktivních látek magnólie je baktericidní působení. Bylo například zjištěno, že extrakt z magnólie inhibuje růst patogenní mikroflóry v ústech, která je příčinou nepříjemného zápachu z úst – tzv. halitózy. Také byl prokázán inhibiční účinek na původce zubního kazu. Bylo zjištěno, že 0,2% extrakt z kůry magnólie dokáže zlikvidovat bakterie Streptococcus mutant, které se podílejí na vzniku zubního kazu a bakterie Porphyromonas gingivalisFusobacterium nucleatum, které jsou příčinou vzniku nepříjemného zápachu z úst. Již po pětiminutovém působení magnoliového extraktu byl počet bakterií redukován o více než 99,9 %. Obdobné výsledky přinesly pokusy se žvýkačkami s obsahem magnoliového extraktu. Po 30 minutách žvýkání se snížil počet bakterií v ústech o 61,6 %, zatímco běžná žvýkačka s obsahem mentolu redukovala počet bakterií jen o 3,6 %. Lze očekávat, že „magnoliová žvýkačka“ se brzy objeví na trhu a stane se významným prostředkem pro zlepšení ústní hygieny.

Působení účinných látek magnólie je velmi široké a jen další intenzivní výzkum zcela přesně odhalí veškeré jeho mechanismy a účinky. V jedné studii bylo zjištěno, že honokiol inhibuje tvorbu krevního řečiště v nádorech a tím zastavuje jejich růst. Honokiol brzdí růst endoteliálních buněk a přivádí je k apoptóze neboli programované buněčné smrti. Jedná se o geneticky řízený samodestrukční program, při kterém buňka sama sebe usmrtí. Tento program se aktivuje, pokud u buňky dojde k poruše jejich růstových signálů. Působení honokiolu je velmi specifické, to znamená, že působí především na endoteliální buňky. Dosavadní výzkum naznačuje, že honokiol by dokonce mohl přispívat k celkovému posílení přirozené obrany organismu před zhoubným bujením. Další výzkum k této problematice je ovšem nezbytně nutný k objasnění všech mechanismů účinků.

Mezi nejznámější účinky magnolie patří účinky anxiolytické. Anxiolytika jsou látky, které pozitivně ovlivňují efektivitu, odstraňují psychické napětí, stres, strach, úzkost a zlepšují náladu. Současně ale působí hypnosedativním účinkem, to znamená, že celkově utlumují organismus. Celosvětově patří anxiolytika k vůbec nejčastěji používané skupině psychofarmak. Největší převahu zde mají benzodiazepiny. Jejich oblíbenost mezi pacienty je vysoká, i přes některé jejich nežádoucí vedlejší účinky. Mezi ně patří nejčastěji psychická i fyzická závislost a rychle stoupající tolerance. Kvůli tomu, jsou stále větší snahy nahradit benzodiazepiny méně nebezpečnými látkami. Nevhodné je většinou jejich použití u starších lidí, kde může dojít až ke zmatenosti a ztrátě orientace. Dlouhodobé užívání benzodiazepinů vede k poruchám paměti, a to především v kombinaci s alkoholem. Pokud jsou užívány vyšší dávky, může se projevit únava, ospalost, tupě euforická nálada, poruchy koordinace pohybů a poruchy řeči. V extrémních případech může dojít až k útlumu dechového centra a poklesu krevního tlaku. Případná kombinace s jinými léky nebo s alkoholem může být v extrémních případech až smrtelná.

Zajímavé je použití magnólie v kombinaci se zázvorem (Zingiber officinale). Tyto složky působí synergicky – to znamená, že se jejich účinky vzájemně podporují. Kombinace těchto dvou léčivých rostlin je oblíbená především v tradiční čínské medicíně. Vědecká studie zjistila, že již po dvou týdnech užívání kombinace účinných látek z magnolie (magnololu a honokiolu) společně s extraktem ze zázvoru došlo k výraznému zvýšení hladiny serotoninu a noradrenalinu v mozku. Tyto výzkumy přinášejí nové možnosti ve výzkumu dalších aktivních léčiv nebo doplňků stravy.

Všeobecně známé účinky a pozitiva magnolie:

 • uvolňující, relaxační a zklidňující,
 • detoxikační,
 • podpora správné funkce střevního traktu,
 • stimulace pravidelného vyprazdňování,
 • působení pro udržení homeostázy – stálosti vnitřního prostředí organismu,
 • podpora udržení energie,
 • protizánětlivé a protialergenní,
 • pozitivně působí na menstruační a menopauzální komfort,
 • antibakteriální a desinfekční účinky,
 • nepůsobí utlumení organismu, nemá sedativní účinky,
 • není návyková,
 • nemá negativní vedlejší účinky,
 • zkoumají se její protirakovinné účinky (nutný je další výzkum).

Historie

Magnolie jsou prastarými kulturními rostlinami, které pocházejí z východní Asie. Poprvé byla však botanicky popsána na karibském ostrově Martinik u Severní Ameriky v roce 1703. Zmínky o využívání magnólií především pro léčitelství jsou však známy již mnohem dříve – první dokumenty popisující jejich účinky jsou dochovány již z doby asi 100 let před naším letopočtem.

Během dynastie Tang, asi v letech 618–908 byla magnolie obnažená (Magnolia denudata) uctívána jako takzvaný chrámový strom. Tradicí bylo, že magnolie příslušely pouze císaři, a ten jimi mohl obdarovat své podřízené. V Číně jsou magnolie symbolem ženské krásy, čistoty a sladkosti. Asiaté věří, že magnoliová vůně navozuje romantické snění, něhu a lásku. Velmi oblíbené jsou magnolie také v Japonsku. Do listů magnolie obvejčité (Magnolia obovata) se zde balí některé tradiční dárky nebo některé charakteristické potraviny. Asi v 7. století n.l., kdy do Japonska pronikl buddhismus, se magnolie začíná ve velké uplatňovat také v zahradním umění, literatuře a malířství. V historii i současnosti byly magnolie vždy obdivovány po celém světě, kam se rozšířily, především pro své překrásné květy. Postupně rozšiřovaly po celém světě a získávaly si velkou oblibu zejména u zahradníků a vyšších společenských vrstev.

Správný český název, i když ne velmi známý a rozšířený, je šácholan. Toto pojmenování zavedl přední český přírodovědec 19. století – Jan Svatopluk Presl. Poprvé jej uveřejnil v rozsáhlém spisu Všeobecný rostlinopis z roku 1846. Slovo šácholan pochází ze staročeského slova „šách“, které označuje šištici. Šišticí je v tomto případě myšleno souplodí měchýřků, z něhož za zralosti mnohdy visí semena na dlouhých poutkách. Květy mají řadu charakteristických vlastností. Tyčinek a pestíků je velké množství a jsou uspořádány spirálně na prodlouženém květním lůžku. Jan Svatopluk Presl využil popis rostliny k vytvoření jejího českého pojmenování.

Využití magnolií ve vědě, výzkumu, farmacii a potravinářství se rozšířilo až v průběhu 20. a 21. století. Mnoho výzkumných studií dnes prokazuje jejich účinky na lidský organismus a výhody jejich užívání oproti jiným syntetickým léčivům. Na druhou stranu stále nejsou zcela přesně objasněny veškeré mechanismy účinků a pochody, které v lidském těle vykonávají. Další výzkum a bádání je proto nezbytně nutné k pochopení dalších souvislostí a možností širšího využití zajímavých účinků magnolie.

Doporučený denní příjem

V současnosti je na trhu dostupných několik forem přípravků, které obsahují magnolii. Jedná se o čajové směsi, tinktury, prášky, kapsle, tobolky nebo tablety. Při výběru přípravků se prosím vždy zaměřujte na kvalitní suroviny i zpracování a vybírejte si přípravky ideálně v lékárnách, kvalitních prodejnách se zdravou výživou, bylinářstvích nebo od renomovaných výrobců na internetových obchodech.

Při používání magnolie se vždy poraďte se zkušeným bylinářem, vašim ošetřujícím lékařem nebo lékárníkem. Užívání magnolie nikdy nenahradí medikaci, kterou Vám předepíše Váš ošetřující lékař, i když se může zdát, že jejich účinky jsou stejné. Většinou není vhodné kombinovat užívání magnolie s farmakologickými antidepresivy a anxiolytiky.

Dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 225/2008 Sb. doporučená denní dávka (DDD) magnolie není stanovena. Většina dostupných zdrojů a nejnovějších vědeckých výzkumů uvádí jako doporučenou denní dávku magnolie 400 až 1000 mg, ideálně ve dvou denních dávkách. Vzhledem k prakticky nulové toxicitě se téměř nelze předávkovat. Dávkování může být individuálně upraveno podle subjektivních potíží. Vždy dodržujte dávkování dle výrobce nebo dle rady Vašeho ošetřujícího lékaře nebo lékárníka.

Původ, výskyt a pěstování

Jak již bylo v článku zmíněno, magnolie patří mezi prastaré dřeviny, které pocházejí z východní Asie. V průběhu historie se rozšířily prakticky po celém světě, ale ne všude jsou pro jejich růst optimální podmínky.

Magnolie jsou v současnosti rozšířeny v mírném až tropickém pásmu Asie, Evropy a Ameriky a vyskytují se poměrně běžně od Číny a Himalájí přes Japonsko a tropickou oblast jihovýchodní Asie až po východní oblasti USA, Mexiko a tropické oblasti ve střední a jižní Americe. Nejvíce druhů se v současnosti vyskytuje ve východní a jihovýchodní Asii. V tropických částech Ameriky rostou magnolie převážně ve středních polohách And a v biotopu takzvaného mlžného lesa. V Kolumbii se vyskytuje mnoho druhů magnolií a některé z nich jsou zde významné endemity – to znamená, že jejich výskyt je na celém světě typický a jedinečný pouze právě v té dané oblasti. V nížinných deštných pralesech se vyskytuje jen několik málo druhů magnolie.

Optimální podmínky pro růst magnolie jsou slunečná místa s přiměřeně vlhkou a humózní půdou. Naprosto nevhodné jsou půdy vápenaté a jílovité. Pro mladé rostliny jsou ideální zpočátku půdy mírně kyselé, ale starší rostliny všeobecně špatně snášejí pH půdy vyšší než 7. Nevhodné půdy lze pro pěstování magnolie upravit přidáním síranu amonného jako hnojiva, malým množstvím práškové síry nebo velkými dávkami rašeliny. Magnolie dobře snášejí znečištěné ovzduší, a díky tomu se jim většinou dobře daří i v městských parcích a zahradách. Jejich nároky na péči jsou velmi malé. Pokud jejich vývoj podpoříme hnojením, vynikající pěstitelské výsledky jsou zcela jisté.

V praxi se nejčastěji setkáváme s magnolií Soulangeanovou, která vytváří široký rozvětvený keř, který kvete v dubnu až květnu nádhernými, zvenku načervenalými, uvnitř bílými květy. Existuje obrovské množství odrůd – mezi ty nejzajímavější patří „Amabilis“ s bílými květy a „Burgundy“ s typickými tmavě vínově červenými květy. Purpurově červené květy mají také „Lennei“ a „Niemetzii“. Odrůda „Rustica“ má květy uvnitř čistě bílé a zvenčí růžovočervené.

Zdroj: www.youtube.com

Rozmnožování šácholanů je možné generativně i vegetativně. Semena se vysévají většinou až další rok a je potřeba je důkladně stratifikovat (typ posklizňového dozrávání semen). Množení řízky je možné v červnu až červenci a to buď hřížením, nebo roubováním.

Automatický překlad do češtiny k dispozici (návod pro nastavení)
Zdroj: www.youtube.com

Toxicita

Všeobecně můžeme říci, že dle současných vědeckých výzkumů, je dlouhodobé užívání magnolie zcela bezpečné. Při dodržování doporučeného dávkování dle výrobce doplňku stravy nejsou známy žádné vedlejší negativní účinky na naše zdraví. Vzhledem k tomu, že se jedná o surovinu nebo doplněk stravy přírodního charakteru, pokud je užíván v rozumném množství, dle doporučení výrobce, pravděpodobnost výskytu negativních účinků na organismus je velmi nízká. Magnolie se nedoporučuje dětem do 3 let a osobám, které trpí potravinovou alergií na magnolii nebo některou složku, kterou tato rostlina obsahuje. Pokud jste těhotná nebo kojící žena, poraďte se prosím ohledně vhodnosti užívání magnolie se svým ošetřujícím lékařem nebo lékárníkem. Celá rostlina magnolie je nejedovatá a nevykazuje žádnou toxicitu. V ojedinělých případech je možný výskyt alergické reakce na pyl z magnolií. Osoby s poruchami krevní srážlivosti by měly užívání magnolie vždy konzultovat se svým ošetřujícím lékařem. Dlouhodobé užívání magnolie může snižovat krevní tlak.

Pokud se při užívání magnolie vyskytnou neobvyklé zdravotní potíže (bolesti hlavy, gastrointestinální potíže – průjem, zácpa, bolesti břicha apod.), snižte dávkování nebo přestaňte přípravek užívat. Pokud Vaše neobvyklé zdravotní potíže samovolně neodezní za 2-3 dny, poraďte se prosím se svým ošetřujícím lékařem nebo lékárníkem.

Schválená zdravotní tvrzení

Dle aktuálního seznamu schválených zdravotních tvrzení, který vydal EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin) je možné pro magnolii používat následující tvrzení.

Šácholan lékařský (Magnolia officinalis) podporuje:

 • normální funkci střevního traktu a pravidelné vyprazdňování,
 • normální funkce kloubů,
 • menstruační a premenstruační komfort,
 • menopauzální komfort.

Zajímavosti

 • Dřevo magnólie je velmi tvrdé a ceněné. Mezi hlavní vývozce tohoto dřeva patří Florida v USA, kde se těží především Magnolia virginianaMagnolia florida.
 • Stát Houston v Texasu byl dříve přezdíván jako „magnoliové město“, kvůli množství pěstovaných magnolií.
 • Magnolia grandiflora je oficiálním stromem států Mississippi a Louisiana.
 • Jako magnoliová barva je označován odstín bílé.
 • Podle nedávných odhadů botaniků je více než polovina druhů čeledi magnoliovitých, rostoucích ve volné přírodě, ohrožena vyhubením. 131 druhů (z celkového počtu 245) magnolií je na červeném seznamu ohrožených druhů.

 

--- konec článku ---

Doporučené produkty