Vitamíny bez cenzury

Vitamin B1 – thiamin

CelozrnneObilniny2.jpg

Věděli jste, že při tepelné úpravě potravin, jako je vaření, pečení nebo smažení se zničí až 70 % thiaminu, který je v potravině obsažen? Proto je velmi důležité přijímat také čerstvou a tepelně neupravenou stravu.

Základní informace

Vitamin B1, také nazývaný jako thiamin, je ve vodě rozpustný vitamin, který v organismu člověka (stejně jako všechny ostatní vitaminy rozpustné ve vodě) nelze uchovávat. Jakýkoliv přebytek se okamžitě vyloučí močí, a proto je nutný jeho pravidelný, každodenní příjem. Thiamin je nejméně stálý ze všech vitaminů skupiny B, proto slouží jako indikátor šetrné úpravy potravin. Jeho ztráty při tepelné úpravě potravin činí 25–70 %. Základní funkcí thiaminu v lidském organismu je přenos určitých druhů nervových signálů mezi mozkem a míchou. Thiamin je také nezbytný pro práci enzymů, které uvolňují energii v těle.

Funkce v organismu člověka

Pokud se na biochemicou funkci thiaminu podíváme podrobněji, zjistíme, že hraje nezbytně důležitou roli v metabolismu sacharidů, které jsou hlavní zdrojem energie pro všechny buňky našeho organismu. Tím se vysvětluje, proč právě mozek a nervový systém (orgány, které jsou extrémně citlivé na metabolismus sacharidů) vykazují známky poruch při nedostatku thiaminu. Tento vitamin je také zapojen do přeměny mastných kyselin, degradačních produktů tuků, na steroidní hormony jako např. kortizon nebo progesteron. Také je nezbytný pro správný růst a udržování zdravé pokožky.

Jak již bylo zmíněno výše, thiamin je nezbytný při trávení sacharidů, a proto je potřebný denní příjem thiaminu závislý na příjmu sacharidů. Pokud zvýšíme příjem sacharidů (ať už komplexních sacharidů – škrobů – nebo sacharidů jednoduchých – cukrů), je nutno zvýšit i příjem vitaminu B1. Zvýšená potřeba thiaminu je také při zvýšeném metabolismu organismu, např. při tělesných aktivitách, horečnatých onemocněních, v těhotenství nebo během kojení, ale také při jakémkoliv fyzickém nebo psychickém zatížení. Riziko deficitu thiaminu může vzrůstat také při nadměrné konzumaci čaje nebo kávy (kofeinové i bezkofeinové), protože látky obsažené v těchto nápojích mohou ovlivňovat efektivní vstřebávání thiaminu.

Historie

Mezi lety 1930 a 1940 bylo oznámeno objevení mnoha vitaminů ze skupiny B. Thiamin byl objeven v roce 1934. Objevení tohoto vitaminu bylo klíčem k porozumění a vyléčení onemocnění zvaného „beriberi“. Toto onemocnění vzniklo s rozvojem potravinářské technologie, ale název pochází z východního indického dialektu a v překladu znamená „slabost“.

Beri-beri, vysilující a často fatální onemocnění, nebylo vážným zdravotním problémem mezi běžnou asijskou populací (běžně konzumující rýži) do konce 19. století. Tehdy došlo k rozvoji potravinářských technologií a rýže se začala loupat a leštit. Tímto procesem došlo k odstranění vnějších hnědých vrstev zrna a zůstávalo pouze hladké bílé jádro. Rýže zbavená povrchových obalových částí ztratila většinu přítomného thiaminu.

Nebylo překvapující, že velmi brzy po rozvoji této technologické úpravy rýže se začalo onemocnění beri-beri velmi rychle rozšiřovat v celé Asii. Podobná situace nastala v zemích, kde základem stravy byla, místo rýže, pšenice. Bílá mouka, zbavená povrchových vrstev zrn, začala nahrazovat dříve běžně používanou mouku celozrnnou. Stále se zvyšující výskyt onemocnění beri-beri podněcoval snahy objevit jeho příčinu a účinnou léčbu. Tyto objevy na sebe nechaly čekat ještě téměř 50 let, dokud nebyl objeven thiamin a jeho funkce v organismu.


Automatický překlad do češtiny k dispozici (návod pro nastavení)
Zdroj: www.youtube.com

Lékař japonského námořnictva, K. Takaki, byl prvním, kdo předpokládal souvislost mezi výživu a onemocněním beri-beri. Již kolem roku 1880, Takaki usiloval o zjištění příčin tohoto onemocnění, které postihovalo velkou část japonských námořníků, během dlouhých výprav. Tato situace velmi připomínala situaci s onemocněním kurděje. Takaki vytvořil hypotézu, že příčinou onemocnění beri-beri je chyba ve stravě námořníků. K ověření této hypotézy, Takaki přidal k běžné stravě námořníků (rýže) ještě maso a mléko. Pouze několik málo námořníků poté onemocnělo – a to ti, kteří odmítali konzumovat maso a mléko.

Další důkazy pocházejí z indonézského ostrova Java, kde své pokusy na kuřatech prováděl holandský lékař Cristiaan Eijkman. Zjistil, že kuřata krmená loupanou rýží projevovala symptomy podobné těm při onemocnění beri-beri. Pokud začal kuřata krmit neloupanou rýží, symptomy brzy vymizely. Eijkman poté vyzkoušel podobný experiment také na lidech a zjistil, že neloupaná rýže je prevencí a léčbou onemocnění beri-beri.

Až do roku 1910 stále zůstávalo záhadou, co za výjimečnou látku se ukrývá v neloupané rýži. Chemik Robert Williams analyzoval tekutinu, vytěženou z toho, co vzniklo při leštění rýže. Pečlivě testoval každou získanou látku na její vliv na polyneuritidu – onemocnění u kuřat, které je podobné beri-beri. V roce 1934, Williams konečně izoloval látku, která dokázala vyřešit hádanku jménem beri-beri – výsledkem byl vitamin thiamin.

Doporučený denní příjem

Dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 225/2008 Sb. je doporučená denní dávka (DDD) thiaminu 1,1 mg.

Doporučené denní dávky vitaminů a minerálních látek se vztahují na celkový denní příjem vitaminů a minerálních látek. Za zdroj vitaminů a minerálních látek lze považovat doplňky stravy s obsahem alespoň významného množství vitaminů a minerálních látek, za které se považuje nejméně 15 % z hodnot doporučených denních dávek, které je obsaženo ve 100 g nebo 100 ml nebo v jednom balení, pokud toto balení obsahuje jednu porci.

Projevy nedostatku

Všeobecné příznaky nedostatku vitaminu B1 jsou nespecifické a patří mezi ně například svalová únava, nechutenství, hubnutí nebo podrážděnost.

Deficit vitaminu B1 se projevuje jako neurologické onemocnění beri-beri. Toto onemocnění má dvě různé formy – „suchá forma“ (paralytická) a „mokrá forma“ (edematózní). Příznaky „suché formy“ beri-beri mohou být ztuhlost svalů, svalová slabost, ztráta chuti k jídlu nebo nervové poruchy. Na druhou stranu příznakem „mokré formy“ beri-beri je nadměrné hromadění tekutin v organismu, zejména v dolních končetinách. Pokud se vyskytují těžké formy obou případů onemocnění, dochází také k postižení funkce srdce a oběhového systému a může dojít až k srdečnímu selhání.

V současné době, ve vyspělých zemích, nastává nedostatek thiaminu jen zřídka. Ovšem například alkoholici jsou velmi často ohroženi nedostatkem vitaminu B1 a může se u nich vyvinout neurologické onemocnění známé jako Wernicke-Korsakoff syndrom.

Všeobecně můžeme říci, že nedostatek vitaminu B1 se může vyskytnout u osob, které mají nedostatečně pestrou a vyváženou stravu. Deficit může nastat u kojených dětí, jejichž matky mají nedostatek thiaminu ve stravě. Částo se beri-beri vyskytuje u osob s vysokým příjmem sacharidů ve stravě (převážně z loupané rýže a obilovin) a současně s příjmem antivitaminových faktorů, jako je například bakteriální thiamináza ze syrových ryb. Beri-beri se běžně vyskytuje převážně v asijských státech.

 

Zdroj: www.youtube.com

Nejdůležitější přírodní zdroje

Droždí, vnitřnosti, celozrnné obiloviny, obilné klíčky, vepřové maso, brambory, ovoce, zelenina, mléčné výrobky.

Toxicita

Nebyly zjištěny žádné toxické účinky.

Schválená zdravotní tvrzení

Dle aktuálního seznamu schválených zdravotních tvrzení, který vydal EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin) je možné pro thiamin používat následující tvrzení.

Thiamin přispívá k normálnímu:

  • energetickému metabolismu,
  • činnosti nervové soustavy,
  • psychické činnosti,
  • činnosti srdce.

Zajímavosti

Látky, které vstřebávání usnadňují

Vitamin C a kyselina citronová, které se vyskytují v pomerančích a ostatních citrusových plodech, mohou zabránit zničení thiaminu. Vitaminy skupiny B mají tendenci vzájemně působit na zvýšení vstřebávání.

Látky, které vstřebávání omezují

Dlouhodobé užívání antacid (látky užívané při poruchách trávení) snižuje hladinu vitaminu B1 v těle stejně tak jako požívání alkoholu. Kofein v kávě, tanin v čaji a oxid siřičitý, který se využívá např. jako konzervant při sušení ovoce, nepříznivě ovlivňují vstřebávání vitaminu B1. Pravidelná konzumace sushi nebo syrových ryb v jakékoliv jiné formě může snížit vstřebávání vitaminu B1, protože syrové ryby obsahují enzymy, které thiamin rozkládají.

Stabilita

Vitamin B1 je citlivý na vyšší teplotu, vzdušný kyslík a světlo.

 

--- konec článku ---