Vitamíny bez cenzury

Železo – pro přenos kyslíku v organismu

Maso.jpg

Věděli jste, že asi 75 % železa v lidském organismu se nachází v červených krvinkách ve formě hemoglobinu?

Základní informace

Železo je látka nezbytně nutná pro správné fungování celého organismu. Železo je složkou proteinů určených v organismu k transportu kyslíku: hemoglobinu resp. myoglobinu. Také enzymy, které v organismu zabezpečují pochody oxidace a redukce, obsahují železo. Jedná se například o cytochromy, dioxygenázy, hydroxylázy, katalázy a peroxidázy.

Funkce v organismu člověka

Přibližně 75 % celkového obsahu železa v lidském organismu se nachází v červených krvinkách, a to ve formě hemoglobinu. Hemoglobin je protein, který jako centrální atom ve své molekule obsahuje železo, který je zodpovědný za přenos kyslíku z plic do ostatních částí lidského těla. Hemoglobin je zodpovědný za červenou barvu červených krvinek a potažmo i krve. Asi 5 % z celkového obsahu železa v našem organismu se vyskytuje ve formě myoglobinu. Jedná se o protein, velmi podobný hemoglobinu, který se nachází ve svalech a jeho úlohou je přenos a skladování kyslíku ve svalech. Železo napomáhá hemoglobinu a myoglobinu se správným navázáním a poté uvolněním kyslíku, což je životně důležitá funkce pro celý organismus.

Železo je přítomné v celé řadě enzymů a mnoho z nich je zapojeno například v energetickém metabolismu organismu.

Železo má klíčovou roli také pro správnou funkci imunitního systému.

Automatický překlad do češtiny k dispozici (návod pro nastavení)
Zdroj: www.youtube.com

Doporučený denní příjem

Dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 225/2008 Sb. je doporučená denní dávka (DDD) železa 14 mg.

Doporučené denní dávky vitaminů a minerálních látek se vztahují na celkový denní příjem vitaminů a minerálních látek. Za zdroj vitaminů a minerálních látek lze považovat doplňky stravy s obsahem alespoň významného množství vitaminů a minerálních látek, za které se považuje nejméně 15 % z hodnot doporučených denních dávek, které je obsaženo ve 100 g nebo 100 ml nebo v jednom balení, pokud toto balení obsahuje jednu porci.

Projevy nedostatku

Příčiny nedostatku železa v organismu mohou být:

 • jeho nedostatečný příjem ve stravě,
 • poruchy trávení a v jeho důsledku porucha vstřebávání železa z potravy,
 • chronické krvácení a velké ztráty železa,
 • extrémní dietní návyky jako například veganství.

Důsledky nedostatku železa v organismu jsou:

 • snížený přesun železa do kostní dřeně,
 • snížená syntéza hemoglobinu – červené krevní barvivo,
 • snížené množství železa v krvi.

Klinické projevy nedostatku železa jsou:

U dospělých:

 • anémie, bledost, únava, vzrušivost, nervozita,
 • deformace nehtů,
 • praskliny ústních koutků.

U dětí:

 • mentální (rozumové a duševní) a psychomotorické poruchy,
 • poškození správné funkce imunitního systému.

Nejdůležitější přírodní zdroje

Nejbohatším potravinovým zdrojem železa je maso, játra, drůbež a ryby. Dalšími dobrými zdroji jsou vejce, chléb a pečivo (celozrnné nebo fortifikované – obohacené), listová zelenina, brambory a ostatní zelenina, ovoce a mléko.

U železa je vždy důležité mít na paměti, že biologická využitelnost železa v organismu člověka je značně rozdílná dle potravinového zdroje. Železo obsažené v potravinách rostlinného původu je vázané ve sloučeninách – fytáty, šťavelany, algináty, taniny. Toto železo se označuje jako nehemové. V potravinách živočišného původu se železo nazývá hemové a není vázáno na výše uvedené sloučeniny. Biologická využitelnost (v procentech vyjádřená účinnost absorpce) nehemového železa je asi 1–5 % a u hemového železaje to asi 10–25 %.

Toxicita

Z důvodu neschopnosti organismu aktivně vylučovat nadbytečné železo z organismu může být nadměrný příjem železa nebezpečný. K této situaci reálně většinou nemůže dojít při běžných stravovacích zvyklostech a tato situace hrozí spíše při nekontrolovaném příjmu doplňků stravy. Důsledkem nadměrného příjmu železa je jeho skladování v hemosiderinu což má poté dva klinické projevy – hemosiderózu a hemochromatózu. Hemosideróza je nadměrné skladování železa v organismu bez poškození buněk. Hemochromatóza je vzácné dědičné onemocnění, kdy dochází k nadměrnému ukládání železa v organismu – především v játrech, srdci, pankreatu, kloubech a pohlavních orgánech, kdy v tomto důsledku dochází k destrukci těchto tkání. Typickým příznakem může být také bronzové zbarvení pokožky, které vzniká v důsledku poškození pankreatu a neschopnosti produkce insulinu.

Schválená zdravotní tvrzení

Dle aktuálního seznamu schválených zdravotních tvrzení, který vydal EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin) je možné pro železo používat následující tvrzení.

Železo přispívá k:

 • normálním rozpoznávacím funkcím,
 • normálnímu energetickému metabolismu,
 • normální tvorbě červených krvinek a hemoglobinu,
 • normálnímu přenosu kyslíku v těle,
 • normální funkci imunitního systému,
 • snížení míry únavy a vyčerpání.

Železo se podílí na procesu dělení buněk.

Zajímavosti

Využitelnost železa z trávicího traktu pozitivně ovlivňuje:

 • vitamin C,
 • organické kyseliny,
 • maso, ryby,
 • fermentované zelenina, např. zelí.

Naopak negativně využitelnost železa z trávicího traktu ovlivňují:

 • fytáty a další fosfáty obsažené např. v cereáliích, otrubách, ovesných vločkách, rýži, těstovinách, ořeších, kakau, sóji,
 • fenolické sloučeniny – např. v čaji a kávě, čokoládě, kakau a červeném víně,
 • vápník – např. v mléce nebo sýrech,
 • sója – přesněji  sójový protein.

Z výše uvedených důvodů je vhodné, pokud užíváte železo ve formě doplňků stravy, nezapíjet tablety čajem nebo mlékem (z důvodu obsahu fytátů, taninů a vápníku), ale naopak se doporučuje tablety zapíjet například čerstvými ovocnými šťávami – z důvodu obsahu vitaminu C a organických kyselin. Železo není z organismu aktivně vylučováno v případě nadbytku močí nebo výkaly. Ke ztrátám železa dochází především krvácením a dále ztrátami kožních buněk z pokožky a povrchů vnitřních orgánů – zažívací trakt, močový trakt a dýchací cesty. Průměrná celková denní ztráta železa je přibližně 14 µg/kg tělesné hmotnosti a den. Například nemenstruující 55 kilová žena ztratí denně asi 0,8 mg železa a asi 70 kilový muž 1 mg železa. Individuální rozpětí průměrných denních ztrát železa se může pohybovat přibližně ± 15 %.

Ztráty železa ve formě menstruačního krvácení jsou obvykle velmi stálé u jedné ženy v rámci každého cyklu, ale mohou se velmi lišit u různých žen, v závislosti na síle krvácení. Průměrné ztráty železa menstruačním krvácením jsou asi 0,56 mg/den.

Dřívější studie předpokládaly, že ztráty železa potem mohou být značné, především a horkém a vlhkém počasí. Avšak nové studie ukázaly, že ztráty železa touto cestou jsou zanedbatelné.

Referenční hodnoty:

muži: 9–29 μmol/l

ženy: 7–28 μmol/l

Stav zásobení organismu železem se posuzuje podle následujících kritérií (v závorkách jsou uvedeny normální fyziologické hodnoty):

 • Koncentrace železa v krevní plazmě (115±50 μg/dl) – při hodnotě nižší než 60 μg/dl je již úroveň erytropoézy (vznik a vývoj červených krvinek) nedostatečná!
 • Koncentrace hemoglobinu (135–175 g/l) – pokud klesne hodnota hemoglobinu pod 130 g/l označuje se tento stav jako anémie.
 • Vazebná kapacita feritinu pro železo (300±30 μg/dl).
 • Koncentrace plazmatického feritinu (100±60 μg/dl).
 • TIBC – total iron binding capacity (46–70 μmol/l) – tato hodnota udává míru kapacity krve vázat železo v transferinu (transportní bílkovina), jedná se tedy o maximální množství železa, které je krev schopna přenášet. Pokud se vyskytuje nedostatek železa, je kapacita transferinu nenaplněna a hodnota TIBC je vysoká (riziková hodnota TIBC je vyšší než 70 μmol/l).

 

--- konec článku ---