Vitamíny bez cenzury

Zinek – pro celkové zdraví

Zinek.jpg

Věděli jste, že využitelnost zinku z potravy pozitivně ovlivňuje strava bohatá na potraviny živočišného původu s vysokým obsahem bílkovin, resp. aminokyselin (například maso, mléko a vejce)?

Základní informace

Zinek (Zn) se v lidském těle vyskytuje v množství asi 2–3 gramy, a to především v kůži, vlasech, nehtech, očích, kostech, játrech, ledvinách, slezině a varlatech. Zinek je esenciální živina, důležitá pro široké spektrum funkcí našeho organismu.

Funkce v organismu člověka

Základní funkce zinku jsou:

 • podílí se na činnosti některých enzymů metabolismu bílkovin, sacharidů, tuků a nukleových kyselin,
 • zabezpečuje činnost některých hormonů,
 • podílí se na skladování pankreatického hormonu inzulinu,
 • podporuje správnou činnost imunitního systému,
 • podílí se na správné spermatogenezi a syntéze testosteronu,
 • zabezpečuje správný růst organismu,
 • podporuje hojení ran,
 • je součástí enzymu superoxiddismutáza, který je významným antioxidantem,
 • hraje roli v metabolismu vitaminu A.

Automatický překlad do češtiny k dispozici (návod pro nastavení)
Zdroj: www.youtube.com

Pravděpodobně mezi nejdůležitější funkce zinku patří podíl na syntéze nukleových kyselin RNA a DNA. Tyto nukleové kyseliny jsou nezbytně nutné pro procesy dělení buněk, reparace buněk a správný buněčný růst. Právě proto je zinek nezbytně nutný pro správné rozmnožovací funkce a růst a vývoj organismu. Některé studie naznačují, že nízké hladiny zinku mohou mít souvislost s komplikacemi v těhotenství, potraty nebo vrozenými defekty u narozených dětí.

V několika studiích se také zjistilo, že vysoké procento dětí trpí nedostatkem zinku. Tyto děti vykazují symptomy jako nedostatečný růst nebo nechutenství. Pokud v průběhu studie došlo k zvýšení příjmu zinku, došlo k vymizení symptomů. Studie na zvířecích modelech, stejně tak i na dospělých i na dětech ukázaly, že symptomy nedostatku zinku jsou letargie, pasivita a apatie. K vymizení těchto symptomů dochází po suplementaci zinkem.

Jedna z nejvyšší koncentrace zinku v lidském organismu je v lidském oku, přesněji řečeno v sítnici a duhovce. Zinek se podílí na metabolismu vitaminu A, který hraje klíčovou roli pro správnou funkci zraku, zejména důležitý je pro vidění v šeru a ve tmě. Některé studie naznačují, že nedostatek zinku může mít souvislost se zhoršeným rozlišováním barev, možným vznikem šedého zákalu nebo zánětem očního nervu.

Existují studie, které dokazují, že hladinu zinku v organismu klesá po fyzickém nebo psychickém vypětí. Například po namáhavém fyzickém cvičení se prokázaly výrazné ztráty zinku, což je pravděpodobně způsobeno zvýšenou intenzitou glukózového metabolismu, který ro svou správnou funkci zinek bezpodmínečně potřebuje. Bylo také zjištěno, že hladina zinku v organismu je výrazně snižována v průběhu respiračních infekcí provázených horečkami. U osob s těžkými popáleninami byly zjištěny hladiny zinku jen na úrovni asi dvou třetin normální hladiny v krvi, což je pravděpodobně způsobeno vliv těžké stresové situace pro celý organismus. Nižší hladiny zinku v krvi se také typicky objevují u diabetiků a mohou mít souvislost s mnoha diabetickými komplikacemi. Studie prokázaly, že suplementace zinkem může mít mnoho pozitivních dopadů při fyzickém stresu – způsobený fyzickou aktivitou. Zinek má pozitivní vliv na regeneraci organismu, ať už po fyzickém výkonu, při psychicky stresových situacích nebo po nemocnění nebo zranění.

Zinek je extrémně důležitý pro ty tělesné soustavy, které jsou typické rychlou obměnou buněk. Mezi takové systémy patří trávicí trakt, včetně chuťových buněk v ústech. Toto patří mezi možné vysvětlení, proč změny chutí jsou jedním z prvních příznaků deficitu zinku. Tyto symptomy mohou být doprovázeny podobnými změnami ve schopnostech čichu. V důsledku nedostatku zinku můžeme pociťovat, že potraviny, které přijímáme, nemají žádnou chuť ani vůni nebo mají chuť a vůni netypickou nebo nepříjemnou. Všechny tyto faktory mohou vést ke ztrátě chuti, ale často mohou být tyto symptomy záludné a nemusí si jich dotyčný dlouho povšimnout. Z tohoto důvodu je suplementace zinkem také velmi vhodná u starších pacientů, kteří velmi často trpí nechutenstvím.

Zinek velmi silně podporuje normální funkci imunitního systému. Mnoho studií dokázalo, že deficit zinku u pokusných zvířat narušil mnoho funkcí imunitního systému a obranných reakcí organismu. Podobné studie na lidech měly obdobné výsledky. Mezi symptomy poruchy imunitního systému mohou patřit porucha syntézy protilátek a deformace, abnormality nebo dokonce smršťování sleziny, brzlíku a lymfatických uzlin – hlavní orgány, které zajišťují správnou funkci imunitního systému. Tyto změny jsou reverzibilní (vratné) po suplementaci zinkem. Nízké hladiny zinku v organismu jsou často doprovázeny vyššími hladinami mědi, především u pacientů s různými druhy rakoviny. Nízké hladiny zinku byly zaznamenány také u pacientů s AIDS, což je onemocnění, u kterého selhává imunitní systém. Suplementace zinkem může být levnou a bezpečnou variantou pro snížení výskytu lehkých nachlazení, respiračních onemocnění nebo bolesti v krku.

Prostata je orgán, který obsahuje velmi vysokou koncentraci zinku. Všeobecně můžeme říci, že nízké hladiny zinku v prostatě mají souvislost s poruchou nebo onemocněním prostaty. Suplementace zinkem může snížit velikost prostaty při problémech s jejím zvětšením a zmírnit symptomy benigní hyperplazie prostaty.

Doporučený denní příjem

Dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 225/2008 Sb. je doporučená denní dávka (DDD) zinku 10 mg.

Doporučené denní dávky vitaminů a minerálních látek se vztahují na celkový denní příjem vitaminů a minerálních látek. Za zdroj vitaminů a minerálních látek lze považovat doplňky stravy s obsahem alespoň významného množství vitaminů a minerálních látek, za které se považuje nejméně 15 % z hodnot doporučených denních dávek, které je obsaženo ve 100 g nebo 100 ml nebo v jednom balení, pokud toto balení obsahuje jednu porci.

Projevy nedostatku

Nedostatek zinku se projevuje:

 • ztrátou chuti k jídlu,
 • snížení glukózové tolerance,
 • dermatitidami, vypadáváním vlasů,
 • neuropsychickými potížemi,
 • depresí růstu,
 • zhoršené hojení ran,
 • poškozením činnosti pohlavních orgánů,
 • postižením reprodukčních funkcí,
 • poškozením funkcí imunitního systému.

Nejdůležitější přírodní zdroje

Maso, drůbež, vnitřnosti, především játra, vejce a ústřice patří k nejlepším zdrojům zinku v naší potravě. Celozrnné cereálie a výrobky z nich také obsahují značné množství zinku, ale jeho využitelnost je velmi nízká, kvůli obsahu vlákniny a fytátů.

Toxicita

Nadměrný příjem zinku ve formě doplňků stravy – více než 50 mg za den – může způsobit zdravotní potíže. Nadbytek zinku v organismu narušuje metabolismus železa (z chemického hlediska jde o podobné prvky – dvojmocné), může docházet k nedostatku železa v organismu a problémy mohou vést až k anémii. Nadměrný přísun zinku může způsobit zvracení, průjem, horečku, selhání ledvin v extrémním případě až smrt. Dříve, když byly některé potraviny a nápoje podávány v pozinkovaných obalech, docházelo k migraci zinku z obalů do potravin a nápojů, které poté působily toxicky na organismus. Naštěstí tato hrozba už se v současné době nevyskytuje.

Schválená zdravotní tvrzení

Dle aktuálního seznamu schválených zdravotních tvrzení, který vydal EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin) je možné pro zinek používat následující tvrzení.

Zinek

 • přispívá k:
  • normálnímu metabolismu kyselin a zásad,
  • normálnímu metabolismu sacharidů,
  • normálním rozpoznávacím funkcím,
  • normální syntéze DNA,
  • normální plodnosti a reprodukci,
  • normálnímu metabolismu makroživin,
  • normálnímu metabolismu mastných kyselin,
  • normálnímu metabolismu vitaminu A,
  • normální syntéze bílkovin,
  • udržení normálního stavu kostí,
  • udržení normálního stavu vlasů, nehtů a pokožky
  • udržení normální hladiny testosteronu v krvi,
  • udržení normálního stavu zraku,
  • normální funkci imunitního systému,
  • ochraně buněk před oxidačním stresem.
 • podílí se na procesu dělení buněk.

Zajímavosti

Využitelnost zinku z trávicího traktu pozitivně ovlivňují:

 • potraviny živočišného původu,
 • vyšší obsah bílkovin, resp. aminokyselin v potravě.

Naopak využitelnost zinku z trávicího traktu negativně ovlivňují:

 • přítomnost vápníku v potravě,
 • potraviny rostlinného původu,
 • vyšší obsah potravní vlákniny a kyseliny fytové.

 

--- konec článku ---