Vitamíny bez cenzury

Chlor – pro správné trávení

Uzeniny2.jpg

Věděli jste, že hlavním zdrojem chloru v naší potravě je sůl neboli chlorid sodný?

Základní informace

Chlor patří mezi tzv. monovalentní elektrolyty – jednovazné minerální látky, které tvoří vodné roztoky solí. V organismu člověka o průměrné hmotnosti asi 70 kg se nachází asi 80 g chloru a to převážně extracelulárně, tedy v mezibuněčných prostorech.

Funkce v organismu člověka

Chlor funguje v lidském organismu jako důležitý regulátor tělních systémů, jako je například balance tekutin v organismu, acidobazická rovnováha nebo nitrotělní tlak. Nejdůležitější funkcí chloru v lidském organismu je účast na tvorbě kyseliny chlorovodíkové (HCl) v žaludeční šťávě. Díky chloru je udržováno kyselé prostředí (pH) v lidském žaludku a tím je zajištěno optimální prostředí pro správnou funkci trávicích enzymů a trávení potravy. Tím, že chlor zabezpečuje kyselé prostředí v žaludku, dochází také k účinné likvidaci nežádoucích bakterií nebo virů, které se do organismu dostávají například s potravou.

Doporučený denní příjem

Dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 225/2008 Sb. je doporučená denní dávka (DDD) chloridů 800 mg.

Doporučené denní dávky vitaminů a minerálních látek se vztahují na celkový denní příjem vitaminů a minerálních látek. Za zdroj vitaminů a minerálních látek lze považovat doplňky stravy s obsahem alespoň významného množství vitaminů a minerálních látek, za které se považuje nejméně 15 % z hodnot doporučených denních dávek, které je obsaženo ve 100 g nebo 100 ml nebo v jednom balení, pokud toto balení obsahuje jednu porci.

Projevy nedostatku

Nedostatek chloru při běžných situacích prakticky nepřipadá v úvahu, protože se hojně vyskytuje v běžně konzumované potravě.

Nejdůležitější přírodní zdroje

Chlor se běžně vyskytuje v dostatečném množství v běžně konzumované stravě. Do lidského organismu se chlor nejčastěji dostává ve formě chloridu sodného, což je běžně používaná kuchyňská sůl. Jedná se o sloučeninu sodíku a chloru. Více informací o kuchyňské soli, jejích příjmu a potencionálním riziku nadměrného příjmu naleznete v kapitole sodík.

Mezi hlavní zdroje choru tedy patří především potraviny s vyšším obsahem soli – uzeniny, nakládaná masa, nakládaná zelenina, sýry (především velmi slané sýry typu balkánský sýr nebo feta), šunka, slanina, solené ořechy, tyčinky, chipsy, instantní polévky a další instantní pokrmy. V neposlední řadě je velmi významným zdrojem soli také běžně dostupné pečivo, ve kterém je mnohdy její obsah navýšen posypáním krystalky soli.

Toxicita

Samotný chlor se nepovažuje za toxickou sloučeninu, při běžně konzumovaných potravinách, ale na druhou stranu značným problémem je nadměrný příjem kuchyňské soli, který je úzce spjat s celou řadou zdravotních rizik a onemocnění.

Schválená zdravotní tvrzení

Dle aktuálního seznamu schválených zdravotních tvrzení, který vydal EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin) je možné pro chlorid používat následující tvrzení.

Chlorid přispívá k:

  • normálnímu trávení tím, že vytváří v žaludku kyselinu chlorovodíkovou (tvrzení nelze použít na chlorid, jehož zdrojem je chlorid sodný.)

Zajímavosti - sůl a její vliv na naše zdraví

Sůl, kterou známe pod názvy kuchyňská nebo jedlá  je chemická sloučenina označovaná jako chlorid sodný – NaCl. V přírodě se vyskytuje v podobě nerostu halitu. Přesné chemické složení soli bylo odhaleno až roku 1810. Chlorid sodný je tvořen přibližně ze 40 % sodíku (Na) a z 60 % chloridu (Cl), často s 2–3 % příměsí bromidů a síranů. V dnešní době je možné se se solí setkat v různých formách od jemného prášku, přes hrubší krystalky, až k pevně slisovaným blokům. Sůl vstupuje do lidského těla jako chlorid sodný. Uvnitř organismu mají jednotlivé složky této sloučeniny své významné funkce, jak se můžete dočíst v příslušných kapitolách.

Dle informací Státního zdravotního ústavu se nadměrným příjmem soli rozumí více jak 5 gramů soli za den (pro dospělého člověka). Smrtelná dávka chloridu sodného se u dospělého člověka pohybuje mezi 150 až 280 gramů. Takovéto množství soli nezvratně změní osmotickou rovnováhu tak, že z buněk unikne příliš mnoho vody. Při dlouhodobém zvýšeném příjmu soli se zvýší krevní tlak, srdce je přetížené a dochází k jeho poškození. Sůl zadržuje vodu a zvyšuje se tak objem tekutiny v organismu. Tím dochází k nadměrnému zatížení ledvin. Ledviny jsou poškozovány zvýšeným tlakem a trvalým zvýšeným vylučováním sodíku. Některé bolesti hlavy mají souvislost s přemírou soli, což patrně souvisí se zvýšeným krevním tlakem.

Vznik hypertenze neboli vysokého krevního tlaku je nejzávažnějším důsledkem nadměrného příjmu sodíku. Souvislost mezi příjmem sodíku a výší krevního tlaku je vědecky prokázána. U populací s denním přívodem soli do 3 gramů, je průměrný tlak velmi nízký a nestoupá s věkem (u některých afrických kmenů, které žijí původním způsobem života a nejsou vystaveny solné zátěži, se hypertenze nevyskytuje). Naproti tomu u populací s přívodem soli nad 6 gramů, je vzestup tlaku závislý na přívodu soli. U pacientů s vysokým krevním tlakem vede snížení soli o 3 gramy denně ke snížení systolického tlaku o 5 až 7 torrů a snížení výskytu mozkových příhod o 13 %. Doporučená spotřeba soli dle Světové zdravotnické organizace (WHO) je u rizikových pacientů (diabetici, hypertonici) jen 3 gramy soli za den oproti 5 gramům u zdravé populace.

Vztah mezi výší příjmu sodíku a krevním tlakem je ovlivněn i geneticky, neboť v populaci existuje jisté procento lidí „rezistentních“ vůči jakémukoli množství přijímané soli a hypertenzi ani při vysokém příjmu soli nedostanou. A určitá skupina hypertoniků nereaguje na snížení přívodu soli snížením krevního tlaku. Proto je třeba k hypertonikům přistupovat individuálně.

Existují však i další nemocnění, jejíž vznik může mít příčinu v nadměrné konzumaci soli: srdečně cévní onemocnění (infarkt, mrtvice), osteoporóza, otoky, rakovina žaludku, ledvinové kameny, astma, obezita…

Reálná spotřeba soli v ČR je alarmující. Každý Čech sní za rok šest kilogramů soli. Na den tak v průměru připadá 16,5 gramů. To je třikrát víc, než je doporučená dávka. Denní doporučená dávka soli je 5 gramů. Při tom 4 gramy jsou ukryté v potravinách, takže na dosolení a do pokrmů nám zbývá pouze 1 gram.

Dospělý člověk v ČR má příjem soli 3x vyšší (8 až17g/den) než doporučený!

Zdroj: www.youtube.com

U dětí (předškoláků a školáků) byl zjištěn příjem 3 až 4x vyšší!

  • 80 % dětí ve věku 7 až 12 měsíců překračuje doporučenou dávku soli o 80 %
  • 95 % dětí ve věku 12 až 18 měsíců překračuje doporučenou dávku soli o 190 %
  • 100 % dětí ve věku 18 až 36 měsíců překračuje doporučenou dávku soli o 320 %

Doporučené množství soli pro děti:

Věk

Denní dávka soli v g / den

0–6 měsíců

< 1

7–12 měsíců

1

1–3 roky

2

4–6 let

3

7–10 let

4

11–14 let

5

 

--- konec článku ---