Vitamíny bez cenzury

Vitamin B9 – folát, kyselina listová

ListovaZelenina.jpg

Věděli jste, že vitamin B9 (kyselina listová) je nejdůležitějším vitaminem pro těhotné ženy? Nedostatek kyseliny listové u žen, které plánují otěhotnění a těhotných žen je velmi rizikový – může způsobit zvýšené riziko defektů nervové trubice vyvíjejícího se plodu. Nejčastějším klinickým příznakem tohoto stavu je spina bifida neboli vrozený rozštěp páteře, při kterém nejsou uzavřeny obratlové oblouky, a mícha se svými obaly vystupuje ven z páteřního kanálu.

Základní informace

Jako vitamin B9 (také folát, folacin) se označují biologicky aktivní deriváty kyseliny folové, která je známější jako kyselina listová. Kyselina folová (listová) je označení pro syntetickou formu, biologicky aktivní folát je obsažen v potravinách – tato označení se však v terminologii běžně používají jako synonyma.

Na struktuře folacinu se účastní pteridinový kruh, p-aminobenzoová kyselina a zbytek glutamové kyseliny. Biologicky aktivní formou je kyselina tetrahydrofolová.

Funkce v organismu člověka

Stručně řečeno, kyselina listová se v organismu člověka podílí na mnoha funkcích od syntézy genetického materiálu až po přenos nervových signálů.

Molekulární podstata biochemické funkce kyseliny listové je to, že je kofaktorem přenosu jednouhlíkatých zbytků (methyl, methylen, formyl nebo hydroxymethyl). Kyselina listová, úzce spolupracující s vitaminem B12, se účastní na metabolismu aminokyselin a syntéze proteinů a také na produkci genetického materiálu – DNA a RNA. Dostatek folacinu je z tohoto důvodu nezbytný pro syntézu DNA v dělících se buňkách. To je kritické především u dějů vyžadujících rychlou buněčnou proliferací (zvyšování počtu buněk), jako je tomu například v raných fázích těhotenství nebo při spermatogenezi – tvorba mužských pohlavních buněk – spermií. Nedostatečný příjem kyseliny listové před otěhotněním a v průběhu těhotenství může mít za následek komplikace gravidity.

Kyselina listová má velmi důležitou funkci pro správnou funkci nervového systému. Její deriváty jsou koenzymy neurotransmiterů – chemických sloučenin, které jsou zodpovědné za přenos nervového signálu z jednoho vlákna na druhé. Kvůli této důležité funkci můžeme dát do souvislosti nedostatečnou saturaci organismu kyselinou listovou s celou řadou onemocnění, spjatých s nervovým systémem.

Další neméně důležitou funkci má folát v rámci správné funkce imunitního systému. Mnoho poruch imunitního systému se dává do souvislosti s nedostatkem kyseliny listové v organismu. Mezi indikátory správné obranyschopnosti organismu patří například schopnost imunitního systému rozpoznat cizorodé mikroorganismy nebo jiné cizorodé látky nebo počet a vitalita našich bílých krvinek – leukocytů.

Obdobně jako vitamin B12, tak i kyselina listová, je nutná pro správnou stavbu a funkci červených krvinek. Při nedostatku kyseliny listové se může vyvinout specifický typ anémie, charakteristický nadměrnou velikostí červených krvinek, nazývaný megaloblastová anémie. Právě proto je folacin někdy označován také jako antianemický faktor – faktor působící proti chudokrevnosti.

Dostatečná saturace organismu folacinem koreluje s nízkou plazmatickou hladinou homocysteinu, který je jedním z rizikových faktorů aterosklerózy.

Historie

Objevení folátu bylo úzce spjato s objevením vitaminu B12. Tyto dva vitaminy spolu totiž spolupracují v několika důležitých biologických reakcích. Deficit folátu vede ke stavu organismu, který se označuje jako megaloblastová anémie. V roce 1930, tým Lucy Wills zjistil, že kvasnice obsahují látku, která dokáže léčit megaloblastovou anémií u těhotných žen. Že se jedná o folát bylo dokázáno až v roce 1940, kdy byl poprvé identifikován a pojmenován. Tehdy se o něm vědělo pouze to, že se účastní řady tělesných procesů, od syntézy genetického materiálu až po přenosy nervových signálů.

Doporučený denní příjem

Dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 225/2008 Sb. je doporučená denní dávka (DDD) kyseliny listové (vitaminu B9) 200 µg.

Doporučené denní dávky vitaminů a minerálních látek se vztahují na celkový denní příjem vitaminů a minerálních látek. Za zdroj vitaminů a minerálních látek lze považovat doplňky stravy s obsahem alespoň významného množství vitaminů a minerálních látek, za které se považuje nejméně 15 % z hodnot doporučených denních dávek, které je obsaženo ve 100 g nebo 100 ml nebo v jednom balení, pokud toto balení obsahuje jednu porci.

Projevy nedostatku

Deficit folátu může vzniknout z nedostatečného příjmu ve stravě nebo kvůli snížené absorpci ze stravy. Tyto stavy mohou nastat především v období vícečetných těhotenství.

Všeobecné příznaky nedostatku kyseliny listové v organismu jsou:

 • průjmy,
 • úbytky hmotnosti,
 • anémie,
 • oteklý a bolestivý jazyk.

Nedostatek folacinu způsobuje:

 • v časném stadiu poruchy krevního obrazu,
 • v pokročilejším stadiu neurologické a psychiatrické potíže.

Nedostatek kyseliny listové u těhotných žen je velmi rizikový, vzhledem ke zvýšenému riziku defektů nervové trubice vyvíjejícího se plodu. Nejčastějším klinickým příznakem tohoto stavu je spina bifida neboli vrozený rozštěp páteře, při kterém nejsou uzavřeny obratlové oblouky a mícha se svými obaly vystupuje ven z páteřního kanálu.

Nejdůležitější přírodní zdroje

Listová zelenina, vejce, vnitřnosti, mléko a mléčné výrobky, kvasnice, obiloviny, luštěniny.

Toxicita

Nejsou známy případy toxického působení tohoto vitaminu, u senzitivních jedinců se mohou vzácně objevit mírné kožní reakce.

Ženy, které užívají hormonální antikoncepci (nebo v minulosti užívaly) a současně užívají také kyselinu listovou, jsou ohroženy nízkou koncentrací zinku v plazmě. Proto se ženám užívajícím hormonální antikoncepci doporučuje společně se suplementací kyselinou listovou, zvýšit také příjem zinku.

Schválená zdravotní tvrzení

Dle aktuálního seznamu schválených zdravotních tvrzení, který vydal EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin) je možné pro folát používat následující tvrzení.

Folát přispívá k:

 • růstu zárodečných tkání během těhotenství,
 • normální syntéze aminokyselin,
 • normální krvetvorbě,
 • normálnímu metabolismu homocysteinu,
 • normální psychické činnosti,
 • normální funkci imunitního systému,
 • snížení míry únavy a vyčerpání.

Folát se podílí na procesu dělení buněk.

Zajímavosti

Látky, které vstřebávání usnadňují

Folát se doporučuje přijímat společně s jídlem. Všechny vitaminy skupiny B, zvláště vitamin B12, pomáhají tělu vstřebat vitamin B9.

Látky, které vstřebávání omezují

Pravidelné a nadměrné užívání alkoholu, acylpyrinu nebo užívání antikoncepčních tabletek snižuje hladinu folátu v těle. Podobně působí také lék metformin, užívaný k léčbě diabetu 2. typu.

Stabilita

Kyselina listová je ze všech vitaminů nejméně stabilní. Při technologickém a kulinářském zpracování potravin může dojít až k 90% ztrátě biologické aktivity tohoto vitaminu.

 

--- konec článku ---