Vitamíny bez cenzury

Vitamin B12 – kobalamin

Vejce.jpg

Věděli jste, že vitamin B12 se vyskytuje pouze v potravinách živočišného původu? Ideálním zdrojem vitaminu B12 jsou tedy maso, játra, vnitřnosti, ryby, mléko, mléčné výrobky nebo vejce. Zejména u vegetariánů a veganů, kteří nekonzumují žádné z uvedených potravin, hrozí vysoké riziko nedostatku vitaminu B12, pokud jej nedoplňují jinou formou než v přirozené stravě.

Základní informace

Vitamin B12, označovaný také jako kobalamin, patří z hlediska chemické struktury mezi korinoidy. Jedná se o tetrapyrrolovou strukturu (obsahuje 4 pyrrolová jádra), která je podobná struktuře hemových barviv u živočišných organismů (hemoglobin v červených krvinkách nebo myoglobin ve svalech) a chlorofylů v rostlinných tkáních. Molekula vitaminu B12 obsahuje centrální atom kobaltu, právě proto vznikl také název kobalamin. Koncovka označení kobalamin (amin) odkazuje na charakter dusíkaté sloučeniny.

Každý den je spotřebováno asi 0,1–0,2 % tělních zásob vitaminu B12, ztráta 0,2 % se objevuje u osob trpících onemocněním percinózní anémií – viz dále v textu. Průměrné zásoby v organismu člověka (který není vegetarián) jsou asi 2000–3000 µg vitaminu B12. Denní spotřeba je asi 3 µg. Asi 60 % vitaminu B12 je v organismu uloženo v játrech a 30 % ve svalech.

Trávení a vstřebávání

Pro vysvětlení mechanismu trávení a vstřebávání vitaminu B12 je rozhodující, zda je tato sloučenina vázaná v bílkovině – většinou v potravinách, nebo zda je vitamin B12 nenavázaný – většinou doplňky stravy. Vitamin B12 je syntetizován pouze určitými mikroorganismy, především bakteriemi. O těchto bakteriích víme, že žijí například ve vodě, v půdě a v trávicích traktech zvířat. U zvířat (poté také v živočišných produktech, které člověk konzumuje) je vitamin B12 obvykle vázán na transportní nebo skladovací bílkoviny. Pokud tedy zkonzumujeme potravinu živočišného původu, pak se soubor bílkoviny-B12 dostává do našeho zažívacího traktu. V žaludku dochází k vyloučení kyseliny a enzymů, které odštěpí vitamin B12 od bílkoviny. Poté se vitamin B12 váže na bílkovinu R-protein (nazývanou také jako kobalofilin, haptokorrin a transkobalamin I), která ho přesune skrz žaludek do tenkého střeva. Nyní dostávají buňky žaludku signály, že mají začít produkovat bílkovinu zvanou vnitřní faktor, která proudí do tenkého střeva a bude později využita. Když se soubor vitamin B12-R-protein dostane do tenkého střeva, je kyanokobalamin odštěpen z R-proteinu pomocí enzymů ze slinivky břišní. Dále se kyanokobalamin naváže na vnitřní faktor a je dále přenesen do nejzazší části tenkého střeva – kyčelníku neboli ilea. Buňky v této části tenkého střeva obsahují receptory specifické pro soubor kyanokobalamin-vnitřní faktor. Skrze tyto receptory dochází ke vstřebávání souboru kyanokobalamin-vnitřní faktor z tenkého střeva do krve a následně do celého organismu. Bílkovina vnitřní faktor chrání kobalamin proti degradaci způsobenou bakteriemi a trávicími enzymy. Pomocí tohoto složitého mechanismu dochází ke vstřebání vitaminu B12 z potravy do našeho organismu.

Automatický překlad do češtiny k dispozici (návod pro nastavení)
Zdroj: www.youtube.com

Vitamin B12 v doplňcích stravy není navázán na bílkovinu, a proto je jeho trávení a vstřebávání značně jednodušší. K rozpuštění tablet vitaminu B12 je potřebná žaludeční kyselina – zvláště pokud nejsou rozkousány. Pokud je vitamin B12 brán jako suplementace v dostatečném množství může být absorbován také pasivní difúzí. Vitamin B12 v nenavázané formě se může také efektivně vstřebávat přímo přes membránu pod jazykem, a to ve větší míře než pomocí pasivní difúze v trávicím traktu.

Lidské tělo má speciální okruh mezi trávicí soustavou a játry, který se nazývá enterohepatální cirkulace. Žluč, která se tvoří v játrech a je potřebná k trávení tuků, je vylučována do začátku tenkého střeva. Na konci tenkého střeva (v kyčelníku) je opět zpětně vstřebána a navrácena zpět do jater, kde bude znovu využita. Denně je skrz žluč do tenkého střeva vyloučeno asi 1,4 µg vitaminu B12. Následkem toho zdraví lidé mohou denně ze žluči reabsorbovat asi 0,7 µg vitaminu B12. Existuje domněnka (která ale zatím není vědecky podložena), že ve stavu nízkého příjmu B12 se absorpce zvyšuje, což může zjevný nedostatek B12 oddálit – někdy až o 20–30 let. U veganů, kteří nedoplňují vitamin B12 suplementy, můžou lehké odchylky v enterohepatické cirkulaci určovat, jak dlouho bude trvat, než si vyvinou symptomy nedostatku B12.

Poté, co je vitamin B12 absorbován do střevních buněk, naváže se na něj transkobalamin II (TC2), který se vytváří se střevních buňkách. Komplex B12-TC2 je pomocí krve přepravován do mozkomíšního moku a do všech tělních tkání. Kyanokobalamin se v krvi objeví do 5 hodin po požití B12. Jakmile soubor B12-TC2 dorazí do buňky, kde je potřeba, odpojí se B12 z TC2 ve formě hydroxokobalaminu. Ten je následně přeměněn na methylkobalamin nebo adenosylkobalamin a užit na jejich příslušné enzymy. Transkobalamin II také dopravuje B12 do jater k uskladnění ve formě transkobalaminu III. Pokud cirkulující vitamin B12 překročí vázací kapacitu krve, je nadbytek vyloučen v moči. Tohle se normálně stává jen po podání injekcí B12.

Funkce v organismu člověka

Vitamin B12 je nezbytnou živinou pro fungování celého organismu, protože je nutný pro syntézu DNA a RNA, což jsou struktury, které jsou nositeli genetických informací pro všechny buňky živého organismu. Tyto genetické informace říkají buňkám, jak mají fungovat. Zejména rychle se dělící buňky jsou závislé na neustálém přísunu vitaminu B12. Tento vitamin dokáže plnohodnotně pracovat pouze společně s dostatečným příjmem kyseliny listové.

Vitamin B12 je také důležitý při normální tvorbě kostní dřeně. Jeho úlohou je podíl na produkci látky zvané myelin, který obaluje a chrání nervová vlákna. Vitamin B12 hraje klíčovou roli v metabolismu folátu, kdy napomáhá uvolňování volného folátu z jeho vázaná formy, díky čemuž může být volný folát absorbován. Důležitá je také funkce vitaminu B12 při transportu a skladování folátu. Nedostatek vitaminu B12 může vyvolat v organismu nedostatek folátu, i když přísun folátu ve stravě nebo doplňcích stravy bude adekvátní. To je vysvětlením, proč deficity některých vitaminů vyvolávají podobné typy anémií.

Historie

Honba za objevením vitaminu B12 začala v roce 1926, když dva vědci zjistili, že pacient, kterému jsou podávány syrová játra je zabeven problémů s percinózní anémií. Vědci tehdy správně odhadovali, že v játrech je obsažena látka, která je prevencí nebo léčí tyto problémy, ale byli velmi překvapeni, že pacienti potřebovali k vyléčení obrovské množství zkonzumovaných jater.

Wiliam Castle předpokládal, že játra obsahují anti-anemický faktor (antipernicious anemia factor – APA faktor). Také věřil, že lidem, kteří trpí percinózní anémií, chybí vnitřní faktor nezbytný k použití APA faktoru. Denním konzumováním jater mohou lidé působit proti nedostatku vnitřního faktoru.

Dalších 20 let vědci hledali a zkoumali APA faktor. Pokroky byly pomalé až do roku 1948, kdy začalo testování na pokusném mikroorganismu – bakterii Lactobacillus lactis. Namísto testování na lidech vědci začali testovat účinky extraktu z jater na tomto mikroorganismu. Tento mikroorganismus se velmi rychle rozmnožuje, a proto může být snadno testováno mnoho generací v krátkém čase. Méně než za rok poté se podařilo dvou výzkumným skupinám – v Anglii a v USA – izolovat čistý vitamin B12.

Doporučený denní příjem

Dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 225/2008 Sb. je doporučená denní dávka (DDD) kobalaminu 2,5 µg.

Doporučené denní dávky vitaminů a minerálních látek se vztahují na celkový denní příjem vitaminů a minerálních látek. Za zdroj vitaminů a minerálních látek lze považovat doplňky stravy s obsahem alespoň významného množství vitaminů a minerálních látek, za které se považuje nejméně 15 % z hodnot doporučených denních dávek, které je obsaženo ve 100 g nebo 100 ml nebo v jednom balení, pokud toto balení obsahuje jednu porci.

Projevy nedostatku

První příznaky nedostatku vitaminu B12 jsou obdobné jako u nedostatku folátu – jedná se o poruchu tvorby červených krvinek a následnou anémii. Avšak na rozdíl od deficitu folátu, při deficitu vitaminu B12 dále dochází k závažným neurologickým poruchám, které, pokud trvají dlouho a nejsou řešeny, mohou být irreverzibilní – nevratné.

Nedostatek kobalaminu jako takového ve stravě vede k megaloblastové anémii, nedostatečná tvorba vnitřního faktoru má za následek percinózní (zhoubnou) anémii.

Rizikovými faktory, které mohou způsobit nedostatek kobalaminu jsou zejména:

  • snížená produkce gastrického vnitřního faktoru,
  • extrémní stravovací zvyklosti, jako je např. veganství – odmítání všech potravin živočišného původu.

Nejdůležitější přírodní zdroje

Vyskytuje se POUZE v potravinách živočišného původu – játra, maso, ryby, mléko, vejce.

Toxicita

Žádné toxické nebo nežádoucí účinky vysokých dávek vitaminu B12 nebyly zjištěny. Výjimečné jsou různé typy kožních vyrážek, které se vztahují k vysokým dávkám vitaminu B12.

Někteří lidé mají z kyanokobalaminu strach, protože obsahuje molekulu kyanidu, která se z kyanokobalaminu v těle uvolňuje. Kyanid se ale nachází i v množství ovoce a zeleniny, takže ho lidé tak jako tak přijímají. Stejně jako u ovoce a zeleniny je množství kyanidu v kyanokobalaminu považováno za, z fyziologického hlediska, bezvýznamné.

Osoby trpící chronickým selháváním ledvin, nedokáží z těla odstraňovat kyanid v takové míře jako lidé zdraví. To může mít za následek neurologické problémy, zejména u kuřáků a kuřaček. Z tohoto důvodu je pro pacienty a pacientky s onemocněním ledvin lepší brát jinou než kyanokobalaminovou formu B12.

Kobalamin má silnou vazbu na kyanid. Ačkoliv je kyanid chemikálie, která se v těle přirozeně tvoří, je toxický a tělo ho přeměňuje na thiokyanát, aby ho mohlo vyloučit. Pokud je tato cesta narušena nebo přetížena skrz velký příjem kyanidu (jako je tomu u kuřáků nebo u lidí, kteří konzumují velké množství cassavy – maniok jedlý – brambora bohatá na kyanid), tělo může odstraňovat kyanid tím, že ho naváže na kobalamin a poté ho vyloučí jako kyanokobalamin. Leberova zraková atrofie, tabákově-alkoholová amblyopie (tupozrakost) a další oční nemoci můžou být někdy citlivé na vysoké dávky hydroxokobalaminu, který slouží jako detoxifikátor kyanidu. V těchto případech může být příliš mnoho kyanidu ve tkáni (protože zabraňuje přeměně kyanokobalaminu na methylkobalamin nebo adenosylkobalamin) na to, aby kyanokobalaminové doplňky byly efektivní při udržování hladiny vitaminu B12.

Schválená zdravotní tvrzení

Dle aktuálního seznamu schválených zdravotních tvrzení, který vydal EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin) je možné pro vitamin B12 používat následující tvrzení.

Vitamin B12 přispívá k:

  • normálnímu energetickému metabolismu,
  • normální činnosti nervové soustavy,
  • normálnímu metabolismu homocysteinu,
  • normální psychické činnosti,
  • normální tvorbě červených krvinek,
  • normální funkci imunitního systému,
  • snížení míry únavy a vyčerpání.

Vitamin B12 se podílí na procesu dělení buněk.

Zajímavosti

Velmi závažným onemocněním, které se váže k nedostatku vitaminu B12 je percinózní (nevyléčitená neboli zhoubná) anémie. Toto onemocnění vzniká v důsledku poruchy vytváření bílkoviny vnitřního faktoru, která je uvolňována v žaludku. Absencí vnitřního faktoru dochází k absorbci jen velmi malého množství vitaminu B12, čímž vzniká jeho nedostatek v organismu.

Látky, které vstřebávání usnadňují

Minerál vápník, ostatní vitaminy skupiny B a vitaminy A, CE se spolupodílejí na zlepšení vstřebávání vitaminu B12 v těle.

Látky, které vstřebávání omezují

Lék metformin (využívá se k léčbě diabetu 2. typu), cholestyramin (užívaný ke snížení vysoké hladiny cholesterolu) a antikoncepční tabletky snižují vstřebávání vitaminu B12. Léky na spaní a alkohol mají podobné následky.

Stabilita

Vitamin B12 je stabilní vůči teplu, ale ke ztrátám dochází na světle, za přístupu vzduchu a v alkalickém prostředí.

 

--- konec článku ---