Vitamíny bez cenzury

Vitamin D – kalciferol

VitaminD.jpg

Věděli jste, že v České republice má pouze méně než 1 % dospělých osob dostatek vitaminu D z obvyklé stravy, což může mít za následek zdravotní problémy? Nová studie Státního zdravotního ústavu ukázala, příjem vitaminu D v potravě u dospělých osob a přirozená syntéza vitaminu D po expozici slunečnímu záření je v rámci populace ČR naprosto nedostatečná.

Základní informace

Podle chemické struktury je vitamin D derivátem kalciferolu – cholekalciferol – D3 nebo ergokalciferol – D2. Vitamin D může být, dle charakteru svého biochemického účinku, charakterizován také jako esenciální steroidní hormon.

Účinná forma cholekalciferolu (1,25-dihydrooxykalciferol), vzniká v organismu 2 různými mechanismy: působením slunečního záření se složkou UV záření na naší pokožku nebo příjmem potravin bohatých na vitamin D. Působením slunečního UV záření vzniká v pokožce z cholesterolu 7-dehydrocholesterol, z něj následně vitamin D a poté konečně cholekalciferol. Aby se z cholekalciferolu stala účinná forma tohoto vitaminu je nutná ještě jedna jeho chemická přeměna v játrech a druhá následně v ledvinách. Syntéza kalciferolů je řízena parathormonem, produkovaným v příštítných tělískách, a stavem nasycenosti organismu vitaminem D.

Funkce v organismu člověka

Jednou ze základních funkcí vitaminu D je udržování hladiny vápníku v plazmě, a to pomocí následujících mechanismů. Vitamin D stimuluje vstřebávání vápníku ve střevě. V buňkách střevní výstelky (enterocytech) je indukována tvorba proteinu vázajícího vápník, čímž je stimulován transport vápníku z lumenu střeva do krve. Dále je podporováno zrání buněk střevní výstelky..

Další velmi důležitou funkcí vitaminu D je řízení rovnováhy mezi resorpcí a tvorbou kostí, jinými slovy je stimulována resorpce vápníku z kostí. Z výše uvedeného nám vyplývá, že vitamin D řídí vstřebávání vápníku ze střeva a z kostí, aby dosáhl udržení správné hladiny vápníku v plazmě. Pro udržení aktivity nervů a svalů je naprosto prioritní udržení správné hladiny vápníku v plazmě (2,1 až 2,6 mM). Právě proto je správná tvorba kostí zabezpečena pouze při dostatku vápníku v těle.

Automatický překlad do češtiny k dispozici (návod pro nastavení)
Zdroj: www.youtube.com

Historie

Bylo zjištěno, že jen velmi málo dětí v tropických oblastech trpí špatným vývojem kostí a zubů, což je charakteristickým znakem onemocnění zvaného křivice. Na druhou stranu v té samé době mnoho dětí v mírném podnebném pásu a zejména ve velkých městech umíralo umíralo kvůli onemocnění křivicí. Důvodem bylo právě slunce a vitamin D. V tropických oblastech jsou děti vystavovány slunečnímu záření po celý rok a v dostatečné míře na to, aby došlo k vytvoření dostatečného množství vitaminu D. Ale v mírném podnebném pásu je expozice slunci velmi nízká, především v zimním období nebo ve velkých městech, které jsou znečištěna smogem. Důsledkem toho dochází k nízké syntéze vitaminu D v pokožce a následně jeho deficitu v organismu.

Kolem roku 1900 bylo křivicí postiženo vysoké procento dětí. Při hledání příčiny tohoto onemocnění, vědci testovali účinky různých diet na pokusných zvářatech. U pokusných zvířat, které dostávaly dietu, která bránila efektivnímu ukládání vápníku v kostech, byl zjištěn velký výskyt měkkých kostí – což je charakteristické pro křivici. Z tohoto výzkumu vědci odvodili, že křivice je onemocnění způsobené nedostatkem vitaminů.

Avšak vědci byli velmi zmateni, když zjistili, že ultrafialové záření může také zabránit nedostatku tohoto vitaminu. V roce 1920 vědci zjistili, že mohou křivici léčit pomocí konzumace oleje z tresčích jater nebo přímo vystavováním pacienta přímému slunečnímu záření. Po mnoho dalších let stále však nikdo nedokázal vysvětlit proč a jak k těmto účinkům dochází. Dnes již víme, že je to právě zásluhou vitaminu D.

 

Doporučený denní příjem

Dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 225/2008 Sb. je doporučená denní dávka (DDD) vitaminu D 5 µg.

Doporučené denní dávky vitaminů a minerálních látek se vztahují na celkový denní příjem vitaminů a minerálních látek. Za zdroj vitaminů a minerálních látek lze považovat doplňky stravy s obsahem alespoň významného množství vitaminů a minerálních látek, za které se považuje nejméně 15 % z hodnot doporučených denních dávek, které je obsaženo ve 100 g nebo 100 ml nebo v jednom balení, pokud toto balení obsahuje jednu porci.

Projevy nedostatku

Nedostatek vitaminu D se projevuje odlišně u dětí a u dospělých. U dětí dochází k nedostatečné mineralizaci růstové ploténky kostí. V důsledku toho se vyvíjí onemocnění nazývané křivice. Mezi projevy tohoto onemocnění patří například deformace, poškození nebo špatný vývoj skeletu, bolesti kostí nebo svalová slabost. U dětí se může nedostatek vitaminu D projevovat také vyšší náchylností k respiračním onemocněním, což je způsobeno špatnou funkcí imunitního systému. U dospělých se nedostatek vitaminu D projevuje nedostatečnou mineralizací kostí. Klinickým projevem tohoto stavu je osteomalacie neboli změknutí kostí. Toto onemocnění se projevuje například bolestmi v oblasti páteře, boků a ramen. Protože vitamin D je úzce spjat s metabolismem vápníku a fosforu v lidském organismu, jeho nedostatek se může také projevit sníženou hladinou vápníku (hypokalcémie) nebo fosforu (hypofosfatémie) v krvi.

Nejdůležitější přírodní zdroje

Vitamin D se nachází v následujících potravinách – vejce (zejména žloutek), máslo, mléčné výrobky (především plnotučné), olej z tresčích jater, tučné ryby. Potraviny jsou ovšem pouze minoritním zdrojem vitaminu D.

Hlavním zdrojem pro organismus člověka je endogenní syntéza vitaminu D, která je podmíněna expozici slunečnímu záření. Následkem toho kolísá hladina vitaminu D3 v krevní plazmě podle ročního období a zeměpisné šířky.

Toxicita

Podle několika studií je maximální přijatelný denní příjem vitaminu D pro dospělé 10 000 IU. Symptomy vedlejších účinků při nadměrném příjmu vitaminu D jsou však kontroverzní – řadí se zde nevolnost, ztráta chuti k jídlu, bolesti hlavy, průjem, únava a roztěkanost. Lehké případy hypervitaminózy u vitaminu D (předávkování) jsou léčitelné a vratné. Naopak, příjem vyšší než 10 000 IU může způsobit hyperkalcémii – vysoká hladina vápníku v krvi. To může vést až k ukládání vápníku v měkkých tkáních (ledviny, srdce, plíce a cévní systém) a tyto změny mohou být ireverzibilní (nevratné).

Schválená zdravotní tvrzení

Dle aktuálního seznamu schválených zdravotních tvrzení, který vydal EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin) je možné pro vitamin D používat následující tvrzení.

Vitamin D přispívá k

  • normálnímu vstřebávání/využití vápníku a fosforu.
  • normální hladině vápníku v krvi.
  • udržení normálního stavu kostí.
  • udržení normální činnosti svalů.
  • udržení normálního stavu zubů.
  • normální funkci imunitního systému.

Vitamin D se podílí na procesu dělení buněk.

Zajímavosti

Látky, které vstřebávání usnadňují

Stejně jako u všech ostatních vitaminů rozpustných v tucích, tak i u vitaminu D je vstřebávání pozitivně ovlivněno přítomnosti tuku nebo oleje.

Látky, které vstřebávání omezují

Cholestyramin, který se užívá ke snížení vysoké hladiny cholesterolu, a ricinový olej, který se užívá jako projímadlo, snižují vstřebávání vitaminu D.

Zajímavostí je, že lidské tělo není schopno si samo produkovat vitamin D v zimním období. V období od října do dubna není pro obyvatele střední Evropy možné syntetizovat si vitamin D pomocí slunečního záření. V zimním období na naše území dopadají sluneční paprsky pod velmi ostrým úhlem, a musí projít širší vrstvou atmosféry, než dopadnou na zemský povrch. V létě, když je slunce nejvýše, sluneční paprsky dopadají téměř kolmo na zemský povrch a nemusí projít tak širokou vrstvou atmosféry, a proto mnohem více UV paprsků dopadá na zemský povrch.

Pravidlo, jak zjistíte, zda právě v daný okamžik jste schopni syntetizovat vitamin D pomocí slunečních paprsků je jednoduché: Pokud je váš stín kratší než vaše výška, pak získáváte vitamin D pomocí slunečních paprsků. Pokud je váš stín naopak delší než vaše výška, pak je slunce příliš nízko na to, aby vám dopomohlo k syntéze vitaminu D.

Syntéza vitaminu D v lidském těle je nemožná pokud je zataženo, ve tmě, při smogové situaci nebo přes oděv, proto např. pro obyvatele velkoměst a oblastí se silným znečištěním ovzduší je vhodná suplementace vitaminem D – zejména pak v zimním období.

Zdroj: www.youtube.com

Zajímavostí je také to, že na trhu je dnes velké množství potravin, které jsou fortifikovány (obohaceny) o vitamin D. Nejlepším příkladem je fortifikované mléko, což má své opodstatnitelné důvody. Důležitá je v potravině přítomnost tuku, protože vitamin D je rozpustný v tucích – to plnotučné mléko jistě velmi dobře splňuje. Mléko je potravina, kterou ve větší míře konzumují i děti, u kterých je příjem dostatečného množství vitaminu D nezbytný pro správný vývoj. Mléko přirozeně obsahuje také vápník, který funguje společně s vitaminem D, proto je tato kombinace velmi vhodná.

Stabilita

Vitamin D je relativně stabilní vůči skladování, pokud je v suchém stavu a za přítomnosti antioxidantů. Ale je velmi citlivý na působení vzdušného kyslíku, světla a tepla.

 

--- konec článku ---