Vitamíny bez cenzury

Vitamin E – tokoferol

Maslo.jpg

Věděli jste, že vitamin E se někdy také označuje jako tokoferol, což z překladu znamená "přinášet narození dětí" a odkazuje to na důležitost tohoto vitaminu pro správný vývoj plodu.

Základní informace

Vitamin E je souhrnný název pro skupinu osmi izomerů, z nichž biologicky nejvýznamnější je α-tokoferol. Struktura typická právě pro tento vitamín a jeho charakteristická poloha v membránách zaručují jeho jedinečné účinky. Molekula vitamínu E je tvořena chromanovým kruhem – tzv. hlava a fytylovým řetězcem – tzv. ocas. Pro celou molekulu je typické, že hlava je vždy hydrofilní ocas je vždy hydrofobní. Do skupiny vitamínu E patří 4 formy tokoferolu a 4 formy tokotrienolu.

Na následujícím obrázku je znázorněna typická dvouvrstvá struktura buněčné membrány. Molekula vitamínu E se zachytí ve vnitřní části membrány svým hydrofobním ocasem a hydrofilní hlava je umístěna v hydrofilním prostředí membrány.

Funkce v organismu člověka

Vitamin E je možné charakterizovat jako nejvýznamnější lipofilní antioxidant. Vitamín E chrání zejména buněčné membrány před poškozením volnými radikály - lipoperoxidací. Při peroxidaci lipidů přeměňuje alkylperoxylové radikály lipidů LOO∙ na hydroperoxidy LOOH, které jsou následně rozkládány působením enzymu gluthionperoxidázy. Tím je přerušen řetězec lipoperoxidace a alkylperoxylové radikály mastných kyselin nemohou napadat další molekuly mastných kyselin. Tokoferol se přitom mění na tokoferylový radikál, který je stabilnější a je díky vitaminu C zčásti redukován zpět na tokoferol. Význam ochranných funkcí vitamínu E je obrovský a mnohostranný. Nejdůležitější je význam preventivní, ve smyslu snížení rizika srdečně-cévních onemocnění, Parkinsonovy a Alzheimerovy choroby nebo vzniku očního zákalu. Vitamín E inhibuje shlukování a ulpívání krevních destiček na cévní stěnu – agregace a adheze trombocytů. Další významnou funkcí je ovlivnění bujení buněk hladkého svalstva, což je jeden z nejdůležitějších bodů v řetězci patologických změn v cévní stěně, který vede ke vzniku aterosklerózy.

Vitamin E se ničí během kuchyňské úpravy a při zpracování potravin, včetně zmrazení. V těle se ukládá do zásoby v tukové tkáni.

Automatický překlad do češtiny k dispozii (návod pro nastavení)
Zdroj: www.youtube.com

Historie

Vitamin E byl poprvé objeven v listovém salátu a pšenici a byl pojmenován následujícím písmenem abecedy. Poprvé byl izolován v roce 1936. Později bylo zjištěno, že tento vitamín je zapotřebí k narození dětí. Proto se začal používat název „tokoferol“, který vznikl z řeckých slov „tokos“ (narození), „phero“ (přinést) a koncovka „ol“, která znamená alkohol.

Doporučený denní příjem

Dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 225/2008 Sb. je doporučená denní dávka (DDD) vitaminu E 12 mg.

Doporučené denní dávky vitaminů a minerálních látek se vztahují na celkový denní příjem vitaminů a minerálních látek. Za zdroj vitaminů a minerálních látek lze považovat doplňky stravy s obsahem alespoň významného množství vitaminů a minerálních látek, za které se považuje nejméně 15 % z hodnot doporučených denních dávek, které je obsaženo ve 100 g nebo 100 ml nebo v jednom balení, pokud toto balení obsahuje jednu porci.

Projevy nedostatku

Nedostatečný příjem vitaminu E má na molekulární úrovni za následek poškození buněčných membrán. V důsledku toho dochází k úniku buněčného obsahu do extracelulárního prostoru (prostor mezi buňkami) a ke smrti buňky. Tento stav se zajisté musí promítnout do celkového stavu organismu.

Klinicky se nedostatek vitaminu E projevuje jako:

  • Myopatie – nezánětlivé onemocnění svalů.
  • Neuropatie – nezánětlivé onemocnění nervů.
  • Nekróza jater – postupné odumírání tkáně jater.

Nejdůležitější přírodní zdroje

Ořechy, semínka, rostlinné oleje, máslo.

Toxicita

Vitamin E je prakticky netoxický, ale v některých případech je nutné věnovat pozornost jeho dávkování. Vitamin E se má užívat opatrně v kontrolovaných dávkách u těch, kdo trpí zvýšenou funkcí štítné žlázy, diabetem, vysokým krevním tlakem nebo revmatickou srdeční vadou. V tomto případě se o užívání vitaminu E určitě poraďte se svým ošetřujícím lékařem, většinou se však doporučuje začít s malou dávkou a zvyšovat postupně každý měsíc o 100 IU až k dávce 400 IU. Vitamin E může zvýšit krevní tlak u hypertoniků, proto také u nich začínáme s nižší dávkou a pomalu zvyšujeme. Výsledkem by mělo být snížení tlaku působením odvodňovacích vlastností vitaminu. Vysazování vitaminu E by se mělo dít postupným snižováním dávek, nikoliv najednou. Dlouhodobé užívání vysokých dávek vitaminu E zhoršuje vstřebávání vitaminu K se všemi důsledky.

Schválená zdravotní tvrzení

Dle aktuálního seznamu schválených zdravotních tvrzení, který vydal EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin) je možné pro vitamin E používat následující tvrzení.

Vitamin E přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem.

Zajímavosti

Látky, které vstřebávání usnadňují

Vitamin C a selen podporují činnost vitaminu E v organismu člověka.

Látky, které vstřebávání omezují

Lék cholestyramin, který se užívá ke snížení vysoké hladiny cholesterolu, omezuje vstřebávání vitaminu E. Vysoké dávky železamědi a hořčíku mohou snížit množství vitaminu E v těle stejně jako tuky v některých margarinech a konzervovaných potravinách. Negativní vliv na vstřebávání vitaminu E má také znečištěné ovzduší a užívání antikoncepčních tablet.

Suplementace vitaminem E se doporučuje lidem, kteří přijímají ve stravě nebo v doplňcích stravy větší množství nenasycených mastných kyselin. Tento vitamin brání nežádoucí oxidaci nenasycených mastných kyselin. Sloučeniny anorganického železa, které se podávají při chudokrevnosti, ničí vitamin E, nelze je proto užívat současně. Časová prodleva mezi jejich příjmem by měla být minimálně osm hodinOrganické sloučeniny železa, jako je glukonát, citrát nebo fumarát, vitamin E neničí.

Vitamin E podporuje protisrážlivé mechanismy a může narušit resorpci vitaminu K, který naopak zvyšuje krevní srážlivost. Před operačními výkony a po nich se doporučuje vynechat užívání vitaminu E.

Stabilita

Ke ztrátám vitaminu E dochází vlivem světla, oxidace vzdušným kyslíkem a dlouhodobého skladování. Při průmyslovém zpracování surovin dochází k vyšším ztrátám vitaminu E. Například při rafinaci rostlinných olejů dochází ke ztrátě až 70-ti % z původního množství přítomného vitaminu E.

 

--- konec článku ---