Vitamíny bez cenzury

Hořčík – nepostradatelný minerál

ListovaZelenina.jpg

Věděli jste, že přes 90 % populace nemá ve stravě dostatečný příjem hořčíku?

Základní informace

Při narození obsahuje tělo novorozence až 760 mg hořčíku a toho množství postupně s věkem vzrůstá. Lidské tělo dospělého člověka obsahuje v průměru asi 25 g tohoto minerálu a z tohoto množství je asi 60 % vázáno v kostře. Z tzv. měkkých tkání je hořčík nejvíce zastoupen v pankreatu, játrech a ve svalech. Hořčík je druhým (po draslíku) nejvíce zastoupeným nitrobuněčným kationtem, a z této skutečnosti vychází i jeho funkce a význam v organismu člověka. Přestože množství hořčíku v lidském organismu není velké, má velmi důležitou a nenahraditelnou funkci a podílí se na mnoha životně důležitých procesech.

Funkce v organismu člověka

Přehled nejdůležitějších funkcí hořčíku v lidském organismu:

 • Podílí se na metabolických dějích spojených s tvorbou a rozkladem ATP – adenosintrifosfát, což je základní energetická molekula.
 • Podílí se na stabilizaci makromolekul DNA – nositelka genetické informace.
 • Podílí se na aktivaci některých enzymů – fosfokinázy a fosfatázy.
 • Ovlivňuje propustnost buněčných membrán a tím umožňuje dráždivost buněk.
 • Podílí se na zajišťování správné funkce nervových buněk – nedostatek hořčíku v organismu má za následek zvýšení neuromuskulární dráždivosti a jeho nadbytek (při současné ledvinové nedostatečnosti) vede k útlumu nervové činnosti.
 • Je nutný pro správný růst a vývoj organismu a pro správnou obnovu kostí a pojivových tkání.
 • Napomáhá k udržení správné kvality kostí u žen v období menopauzy.
 • Je nezbytný pro správnou funkci imunitního systému.
 • Je součástí enzymu superoxiddismutáza (SOD), což je silný antioxidant, který chrání tělo před škodlivými účinky reaktivních volných radikálů.
 • Má vliv na metabolismus glukózy.

Zdroj: www.youtube.com

Doporučený denní příjem

Dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 225/2008 Sb. je doporučená denní dávka (DDD) hořčíku 375 mg.

Doporučené denní dávky vitaminů a minerálních látek se vztahují na celkový denní příjem vitaminů a minerálních látek. Za zdroj vitaminů a minerálních látek lze považovat doplňky stravy s obsahem alespoň významného množství vitaminů a minerálních látek, za které se považuje nejméně 15 % z hodnot doporučených denních dávek, které je obsaženo ve 100 g nebo 100 ml nebo v jednom balení, pokud toto balení obsahuje jednu porci.

Faktory zvyšující resorpci hořčíku ve střevě:

Faktory snižující resorpci hořčíku ve střevě:

 • strava bohatá na lipidy a bílkoviny,
 • strava obsahující mnoho vápníku a/nebo zinku,
 • strava obsahující mnoho vlákniny,
 • hormon aldosteron.

Projevy nedostatku

Nedostatek hořčíku se označuje jako hypomagnesémie a může se vyskytnout především jako důsledek gastrointestinálních potíží, jako jsou průjem nebo zvracení, při dlouhodobém nadměrném příjmu alkoholu nebo při dlouhodobém užívání diuretik (léky působící na činnost ledvin a zvyšující diurézu – vylučování moči). Nadměrný příjem vápníku může způsobit zvýšené vylučování hořčíku, a pokud je tento stav nekontrolovaný, může dojít až k neurologickým problémům (nervozita, podrážděnost, třes rukou). Nedostatek hořčíku může způsobit také poruchy svalové dráždivosti, což může vést ke ztrátě kontroly nad pohyby svalů nebo ke křečím. U osob při odvykání alkoholové závislosti může nedostatek hořčíku způsobovat až halucinace.

Vzhledem k důležitosti hořčíku pro správnou funkci nervových buněk, se potom jeho nedostatek projeví jako neurologické poruchy. Dalšími symptomy mohou být nevolnost, zvracení nebo nechutenství.

Nejdůležitější přírodní zdroje

Hořčík je obsažen téměř ve všech potravinách, především pak v zelené listové zelenině. Těmto potravinám dává jejich typickou barvu sloučenina zvaná chlorofyl. V jeho molekule je centrálním atomem právě hořčík. Dalšími dobrými zdroji hořčíku jsou celozrnné obiloviny, ořechy, semínka, luštěniny nebo mléčné výrobky. Hořčík je také ve větší míře obsažen v tvrdé pitné vodě.

Toxicita

Hořčík může v nadměrných dávkách působit toxicky na organismus. Tento jev může nastat například u pacientů, kteří nesprávně užívají antacida (léčiva, která se užívají při pálení žáhy) nebo laxativa (léčiva podporující odchod stolice), která obsahují hořčík. Riziko nadměrného příjmu hořčíku stoupá u osob, které absorbují více hořčíku než je běžné nebo nejsou schopni efektivně vylučovat jeho nadbytek. Tento stav se může vyskytnout u starších osob, osob s dlouhotrvajícím diabetem (cukrovka) nebo poškozením ledvin. Osoby po intestinálních operacích nebo pacienti, užívající léčiva pro zpomalení intestinální aktivity jsou také vystaveni riziku toxického působení hořčíku.

Nadměrný příjem hořčíku může způsobit stav označovaný jako hypermagnesémie, jehož symptomy mohou být zvracení, průjem nebo hypotenze (snížený krevní tlak).

Schválená zdravotní tvrzení

Dle aktuálního seznamu schválených zdravotních tvrzení, který vydal EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin) je možné pro hořčík používat následující tvrzení.

Hořčík přispívá k:

 • snížení míry únavy a vyčerpání,
 • elektrolytické rovnováze,
 • normálnímu energetickému metabolismu,
 • normální činnosti nervové soustavy,
 • normální činnosti svalů,
 • normální syntéze bílkovin,
 • normální psychické činnosti,
 • udržení normálního stavu kostí,
 • udržení normálního stavu zubů.

Hořčík se podílí na procesu dělení buněk.

Zajímavosti

Hořčík je v trávicím traktu vstřebáván v tenkém střevě (v částech zvaných duodenum a ileum) pomocí pasivního i aktivního transportu. U novorozenců a kojenců je absorbce hořčíku z mateřského mléka asi 50 – 90 %. U dospělých osob byla zjištěna absorbce hořčíku jen 25 % při vysokém příjmu hořčíku a až 75 % při nízkém příjmu hořčíku. Vysoký příjem vlákniny ve stravě (40–50 g/den) výrazně snižuje absorpci hořčíku. Tento jev je pravděpodobně způsobený navázáním hořčíku na fytáty. Přesto však všeobecně můžeme říci, že konzumace potravin bohatých na fytáty a celulózu zvyšuje příjem hořčíku, protože se jedná o potraviny, které obsahují dostatek hořčíku, který kompenzuje jeho snížené vstřebávání.

Důležité je dávat pozor na vysoký příjem zinku (142 mg/den), který může způsobit snížené vstřebávání hořčíku.

Ledviny mají klíčovou úlohu pro udržování homeostázy hořčíku. Aktivní reabsorbce hořčíku probíhá v ledvinách a je ovlivněna koncentrací sodíku v moči a acidobazickou rovnováhou.

Míra vstřebávání iontů hořčíku z gastrointestinálního traktu závisí kromě absolutního množství přijatého hořčíku v potravě také na celkovém složení stravy a na přítomnosti nebo nepřítomnosti účinku některých hormonů.

 

--- konec článku ---